izdrūkāt

“Mācies, dari un radi!”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 9.vidusskola

Norises laiks: 02.06.2022. - 22.06.2022.

Nometnes norises adrese: 18.novembra iela 47, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana, pilnveidošana.

Bērnu vecums: 7 - 12

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Radošas un aktīvas personības attīstīšana.

Nometnes uzdevumi:

a) Piedāvāt plašu kolektīvu saliedējošu aktivitāšu klāstu, nodrošinot dažādas ar komunikācijas prasmēm saistītas aktivitātes;
b) Veicināt skolēnu fizisko veselību, piedaloties dažādās aktivitātēs;
c) Iepazīstināt nometnes dalībniekus ar Daugavpils pilsētas kultūrvides elementiem.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Šīs nometnes galvenais uzsvars būs mācību un audzināšanas procesa saliedētību, paplašinot skolēnu mācību pieredzi. 2 nedēļas paredzētas kompleksas nodarbības, kuras vadīs Daugavpils 9.vidusskolas skolotāji.
Nometnes gaitā bērni apmeklēs pašvaldības iestādes, dosies laivu braucienā pa Stropu ezeru u.t.t..
Dažādas aktivitātes ārā notiks slēgtā skolas teritorijā, kas ir ļoti svarīgi, runājot par bērnu drošību. Atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām nometnes laikā skolēni varēs radoši izpausties, veidojot zīmējumus, aplikācijas, piedalīties sporta aktivitātēs, strādāt komandās u.t.t..
Nometnes laikā ir paredzēts:
Daugavpils Inovāciju centra apmeklējums
Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums
Latgales zoodārza apmeklējums
Ekskursija uz Daugavpils skrošu rūpnīcu
Mākslas galerijas “Baltais zirgs” un salona “Housevintage”
apmeklējums
Ekspozīcijas “RetroGaraž-D” apmeklējums
Šaušanas nodarbības apmeklēšana
Vizināšanas ar laivām
Krievu kultūras centra apmeklējums
Radošās darbnīcas sadarbībā ar Z/S “Kļavas”
Ekskursijas Daugavpils cietoksnī gida pavadībā u.c.
Ekskursija ārpus pilsētas: Valmiera (Beverīnas labirintu parks)
Ekskursijas maršruts var tikt mainīts epidemioloģisko apstākļu dēl.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00- 8.30 Pulcēšanās
8.30.-9.00 Rīta rosme
9.00.-9.10 Rotaļas, spēles, dienas mērķu nospraušana
9.10- 9.30 Brokastis
9.30- 12.30 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, nodarbības, konkursi u.t.t.)
12.30-12.50 Pusdienas
12.50-15.00 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, konkursi, nodarbības u.t.t.)
15.00-15.20 Launags
16.00-17.00 Rotaļas, spēles

Informācija par nometnes vadītāju
Agnese Jurģīte
20029945 jurgite@inbox.lv