izdrūkāt

”Gribu zināt!”

Nometnes norises vieta: Daugavpils Zinātņu vidusskola (18.novembra iela 47, Daugavpils)

Norises laiks: 02.06.2023. - 22.06.2023.

Nometnes norises adrese: 18.novembra iela 47, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Daugavpils – mana pilsēta

Bērnu vecums: 10 - 12 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Paplašināt bērnu zināšanas par dzimto pilsētu.

Nometnes uzdevumi:

• Veicināt dalībnieku redzes loka paplašināšanu;
• Iepazīt ar pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu;
• Pozitīvās gaisotnes veidošana, pozitīvu emociju radīšana;
• Sociālo prasmju attīstīšana savstarpējā saskarsmē un lietderīga brīvā laika pavadīšana;
• Radīt iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, darbojoties individuāli, pāros, grupās, ka arī piedalīties pārgājienos, sporta aktivitātēs.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Savas pilsētas iepazīšanai, nometnes laikā ir paredzēts apmeklēt vēsturiskas vietas un ekskursijas ar nometnes tematiku saistītas vietas:
• Daugavpils pilsētas parkus, Stropu ezera apkārtni;
• Redzes loka paplašināšana - pilsētas apskates ekskursija (2 h)
• Pastaiga Daugavpils cietoksnī;
• Tradīciju mājas apmeklējums un ekspozīcijas “Viedais galds” apskate – latviešu tradīcijas un kulinārais mantojums.
• Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;
• Daugavpils inovāciju centrs - (tematiska nodarbība);
• Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs;
• Ekspozīcija “retrogaraž-D”, kurā tiek piedāvāts apskatīt retro automašīnas, tādas kā “Volga”, “Žiguļus”, utt.
• Latgales zoodārzs – eksotisko dzīvnieku iepazīšana;
• Dārzkopības tūre stādu audzētavā “Gartda”;
• Meistarklase „ Jautrā vingrošana”;
• Bērnu izklaides centrs “Roxy”;
• Biedrība “Jautrie bērni”„ Jauno detektīvu skola”.
Tāpat būtisks uzsvars tiek likts uz attieksmi pret apkārtni, notikumiem un to uztveri. Organizēsim orientēšanās aktivitātes

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 8.45 - Pulcēšanās/ tikšanās/ iepriekšējās dienas apspriešana
8.45 – 9.15 - Rīta rosme
9.15 – 9.30 - Rīta aplis - iepazīšanās ar dienas gaitu, sasniedzamā rezultāta izvirzīšana
9.30 – 10.00 – Brokastis
10.15 – 12.00 – Tematiskās nodarbības un aktivitātes (Radošās darbnīcas, meistardarbnīcas, pastaiga, ekskursija, spēles vai kustību rotaļas, konkursi u.t.t.)
12.15 – 13.00 – Pusdienas
13.15 – 15.00 – Laika pavadīšana nometnē un ārpus tās (aktivitātes vai nodarbības, pastaigas, ekskursijas, lasīšanas laiks , galda spēles, grupu darbi)
15.15 – 15.40 – Launags
15.45 – 17.00 - Nodarbības pēc interesēm (brīvais laiks sporta aktivitātes, vaļasprieki, spēles, stafetes , konkursi), dienas noslēgums (izvērtējums, pārdomas / atgriezeniskā saite par dienas laikā sasniegto), došanās mājās.

Informācija par nometnes vadītāju
Alla Jerofejeva
27144366 allajerofejeva@gmail.com