izdrūkāt

"Veselību veicinošs dzīvesveids"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 13.vidusskola

Norises laiks: 02.06.2022. - 22.06.2022.

Nometnes norises adrese: Valkas iela 4a, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Veselīgs dzīvesveids

Bērnu vecums: 6 - 12

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Zināšanu un prasmju apguve, kā arī intereses attīstīšana vides saudzēšanā, dabas un veselībai draudzīga dzīvesveida piekopšanā.

Nometnes uzdevumi:

Nometnē bērniem būs iespējams parādīt savas zināšanas par veselīgo dzīves veidošanu, kā arī attīstīt tās mācoties un mācot citus.
Bērniem tiek attīstīta vēlme, apziņa un zināšanas, lai ar savu rīcību ikdienā viņi rūpētos un saudzētu apkārtējo vidi un izmantotu dabai draudzīgu dzīvesveidu.
Nometnes gaitā tiek:
•radīti apstākļi dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām;
•attīstītas fiziskās un garīgās īpašības;
•dota bērniem iespēja darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, ekskursijas un sporta pasākumos;
•veicināts veselīgs dzīvesveids.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Dalībnieki tiek iepazīstināti ar vides saudzēšanas paņēmieniem izveidojot praktiskos darbiņus.
Nometnes laikā tuvāk iepazīsim savu pilsētu: vēsturiskas vietas un citus dažādus objektus, sporta veidus, atpūtas vietas, piemēram, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, kurā skolēni attīstīs savas radošas prasmes.
Latgales Centrālā bibliotēkā izpētīs daudzas 21.gadsimta tehnoloģijas. Daugavpils zooloģiskais dārzā apskatīs dzīvniekus, kas mīt tropu džungļu ekspozīcijā. Apmeklējot Daugavpils Māla centru izjutīs keramikas darbnīcas garu (tiek apskatīts - darba mēbeles, podnieku virpa gan mehāniskā – ar kāju darbināmā, gan elektriskās). Attīstīsim prasmes Daugavpils inovācijas centrā veicot neparastos eksperimentus. Apmeklēsim Tradīciju māju, kurā izpētīsim latviešu tautas tradīcijas. Dosimies arī aizraujoša ceļojumā pa ziedošo peoniju, magoņu, astilbju, flokšu, liliju, īrisu un citu augu pasauli stādu audzētavā “Gartda”. Turpināsim vides izpēti apmeklējot zirgu izjādes Daugavpilī (Zirgu sporta cienītāju bērnu klubu). Bet arī pētīsim kā attīstās tehnoloģijas, bagātinot redzesloku apmeklējot ekspozīciju “RetroGaraž-D”, kurā tiek piedāvāts apskatīt retro automašīnas, tādas kā “Volga”, “Žiguļus”, utt.
Dosimies dažādos meistarklasēs, piemēram, “brīnumģipsis” vai sveču liešana, vanna bumbu gatavošana, kas piedāvā tādi uzņēmumi kā Z/S “Kļava” un biedrība “Jautrie bērni”. Arī tiek plānota meistarklase pie amatu meistara keramikā.
Rīkosim arī dažādus sporta pasākumus, lai attīstu veselīgu dzīvesveidu.
Kā arī apciemosim pilsētas uzņēmumos un iestādēs, kuri labprāt pieņems nometnes dalībniekus.
Dosimies ekskursijā ārpus pilsētas - dabas izglītības centrā „Rāzna”.
Nometnes plānotas aktivitātes var mainīties atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8:00. – 9:00. Pulcēšanās, rīta rosme
9:00. – 9:30. Brokastis
9:30. – 11:45. Tēmas iepazīšana, nodarbību laiks
12:00. – 12:30. Pusdienas
12:30. –15:00. Nodarbības (dažādās nozares skolotāji), pastaigas, ekskursijas
15:00 – 15:30. Launags
15:30 – 17:00 – Nodarbības pēc interesēm.

Informācija par nometnes vadītāju
Irina Romaļska
27021280 irina.romalska@gmail.com