izdrūkāt

"Iespēju meklējumos!"

Nometnes norises vieta: Daugavpils Iespēju vidusskola (Valkas iela 4a, Daugavpils)

Norises laiks: 02.06.2023. - 22.06.2023.

Nometnes norises adrese: Valkas iela 4a, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Pavadīt vasaras laiku lietderīgi, radoši un interesanti pozitīvi emocionālā vidē.

Bērnu vecums: 7 - 12 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Pozitīvās saskarsmes un lietderīga brīvā laika pavadīšana, muzikālo prasmju attīstīšana, veselīgā dzīvesveida popularizēšana, jaunu iespēju un interešu atklāšana, tiecoties pēc personīgās izaugsmes.

Nometnes uzdevumi:

1. Attīstīt garīgās un fiziskās īpašības;
2. Attīstīt muzikālās prasmes;
3. Nodrošināt pozitīvu draudzīgu atmosfēru un komunikāciju;
4. Dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās, ekskursijās;
5. Radīt iespēju bērniem izteikt savas idejas un palīdzēt realizēt tās;
6. Ievērot veselīgu un sportisku dzīvesveidu;
7. Radošuma attīstīšana

Nometnes plānotās aktivitātes:

Pasākumi un tematiskās dienas:
1. Radošās dienas - radošas darbnīcas (zīmējumi, kolāžas, darbs ar dabas materiāliem, darbs ar audumiem un papīru).
2. Mūzikālie pasākumi- ritmika, muzikālās spēles, dziedāšanas un dejošanas konkursi.
3. Drošības dienas - iepazīšanās ar drošības noteikumiem un traumatisma tēmu.
4. Sporta pasākumi- sporta spēles (volejbolu, basketbolu, tautas bumbu, futbolu, novusu, dambreti) , kā arī dažādas stafetes. Aktivitātes sadarbībā ar Latvijas sarkanā krusta jaunatni.
5. Pārgājiena dienas- skolotāja ar bērniem rīkos pikniku dabā, un izmēģinās meditācijas tehnikas.
6. Veselības dienas - rīkos viktorīnas, atbilstoši tematikas nosaukumam, skatīsies multfilmu par veselību, runās par ēdienu uzturu, spēlēs spēles, kur ir jāiejūtas ārsta lomā.
7. Nometnes beigās rīkosim noslēgšanas koncertu, kurā tiks aicināti visi nometnes dalībnieki.

Apmeklējuma vietas:
1. Daugavpils Inovāciju centra apmeklējums;
2. Daugavpils Māla Mākslas centra ekspozīcijas apskate un nodarbība;
3. Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums;
4. Tradīciju mājas apmeklējums un ekspozīcijas “Viedais galds” apskate;
5. Dārzkopības tūre stādu audzētavā “Gartda” ;
6. Meistarklase „Ceļojošā laboratorija” Zinātniskās meistarklases bērniem tā ir jaunā aizraujošā vienlaicīgi mācību un izklaides forma. Dalībnieki varēs veikt dažādus interesantus eksperimentus;
7. Biedrība „Jautrie bērni” - Meistarklase „ DETEKTĪVU AĢENTŪRA” Spēles „ Bērnu mafija” laikā spēlētāji attīstīs daudz derīgu prasmju: dedukcija, atmiņa, uzmanība, aktiermeistarība, oratora māksla;
8. ROXY Bērnu izklaides centrs;
9. IK “Keramika”” Meistarklases, radošās darbnīcas (keramika, dārza skulptūra).
10. JuRita mini Zoo.
11. Krievu kultūras centra apmeklējums.
12. Plānota ekskursija ārpus pilsētas.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8:00. – 9:00. Pulcēšanās, rīta rosme
9:00. – 9:30. Brokastis
9:30. – 11:45. Tēmas iepazīšana, nodarbību laiks
12:00. – 12:30. Pusdienas
12:30. –15:00. Nodarbības (dažādās nozares skolotāji), pastaigas, ekskursijas.
15:00 – 15:30. Launags
15:30 – 17:00 – Nodarbības pēc interesēm.

Informācija par nometnes vadītāju
Anna-Marija Ņikitina
29658767 ribakovaannamarija@gmail.com