izdrūkāt

"Raibā vasara"

Nometnes norises vieta: Daugavpils Valstspilsētas vidusskola (Tautas iela 11, Daugavpils)

Norises laiks: 03.07.2023. - 24.07.2023.

Nometnes norises adrese: Tautas iela 11, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Vasaras prieki

Bērnu vecums: 6 - 11 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Nodrošināt nometnes dalībniekiem saturīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā.

Nometnes uzdevumi:

 pilnveidot zināšanas par Daugavpils vēsturiskajiem pieminekļiem, mākslu, atpūtas iespējām;
 praktizēt veselīgu dzīvesveidu;
 veicināt radošuma attīstību un bērnu talanta izcelšanu;
 attīstīt spējas darboties komandā, saglabājot un pilnveidojot savu individualitāti

Nometnes plānotās aktivitātes:

 Kopā ar bērnu grāmatu varoņiem nometnes dalībnieki izbaudīs visus vasaras atpūtas priekus: zīmēs, veidos, dziedās, dejos, spēlēs teātrī, meklēs apslēptu mantu, pētīs dabu un strādās skolas zoodārzā, sportos, rotaļāsies, dosies izbraukumos un ekskursijās.
 Tūrisma dienās bērni iepazīsies ar Latgales dabas objektiem un resursiem, kā arī ar atpūtas iespējām, apmeklējot pilsētas tūrisma objektus;
 Mākslas dienās bērni iepazīsies ar Latgales mākslas meistariem un viņu darbiem, zīmēs dažādās tehnikās (zīmuļi, flomāsteri, ūdenskrāsas, akvareļkrāsas, ogle), veidos un konstruēs no dažādiem materiāliem (plastilīns, māls, papīrs, kartons, plastikāts), apmeklēs meistardarbnīcas Daugavpils Mākslas iestādēs (Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils Māla centrs, …);
 Skatuves mākslas dienās bērni iepazīsies ar tautas tradīcijām, mācīsies deju soļus, veidos grupu uzstāšanos un organizēs flešmobu, mācīsies aktiermākslu un iestudēs teatrālos uzvedumus. Ciemos tiks aicināti profesionāļi no Jauniešu neformālās izglītības centra.
 Sporta aktivitāšu dienās bērni iepazīsies ar Latgales sportistu sasniegumiem, spēlēs dažādas komandu sporta spēles, piedalīsies jautrajos startos un komandu stafetēs. Sporta aktivitātes notiks katru dienu gan sporta laukumā, gan sporta zālē. Notiks Daugavpils Šaha kluba un Šautuves apmeklējumi, kā arī sporta aktivitātes Stropu pludmalē.
 Gudrības dienās bērni lasīs bērnu literatūru, minēs mīklas un krustvārdu mīklas, kā arī paši veidos mīklu spēles, piedalīsies viktorīnās, galda spēlēs, interaktīvajās spēlēs un kvest-spēlēs.

Nometnes apmeklējuma vietas:
Latgales inovāciju centrs
Piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns”
Daugavpils Ledus halle
Brauciens pa Daugavu ar liellaivu
Latgales Airēšanas un tūrisma centrs
Daugavpils cietoksnis
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Mākslas galerija “Baltais zirgs”
Ekspozīcija “RetroGaraž-D”
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Latgales Centrālā bibliotēka
Bērnu bibliotēka „Zīlīte”
Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs
Daugavpils Māla mākslas centrs
Latviešu māja. Tradīciju māja
Daugavpils Inovāciju centrs
Daugavpils Skrošu rūpnīca
Latgales Zoodārzs
Daugavpils Pašvaldības policija
Valsts policija
Daugavpils Glābšanas un ugunsdzēsības dienests
Daugavpils Universitātes observatorija

Ekskursija ārpus pilsētas – Lauku sēta “Vidzemnieki” Ilūkstes novada Dvietes ciematā

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 9.00 Pulcēšanās. Pastaiga. Sporta aktivitātes
9.00 – 9.30 Rīta rosme. Rīta aplis
9.30 – 10.00 Brokastis
10.00 – 12.30 Radošās darbnīcas. Ekskursijas. Pastaiga. Sporta aktivitātes
12.30 – 13.00 Pusdienas
13.00 – 15.30 Radošās darbnīcas. Izklaides, konkursi, viktorīnas. Pastaiga. Sporta aktivitātes
15.30 – 16.00 Launags
16.00 – 17.00 Nodarbības pēc interesēm. Sporta aktivitātes, rotaļas un spēles. Dienas noslēgums, izvērtējums

Informācija par nometnes vadītāju
Natālija Mihailova
29725380 natalijamihailova@inbox.lv