izdrūkāt

"Raibā vasara"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 10.vidusskola

Norises laiks: 04.07.2022. - 22.07.2022.

Nometnes norises adrese: Tautas iela 11, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Mana pils - Daugavpils

Bērnu vecums: 6 - 11

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Nodrošināt nometnes dalībniekiem saturīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā.

Nometnes uzdevumi:

• Pilnveidot zināšanas par Daugavpils vēsturi un attīstību, vēsturiskajiem pieminekļiem, mākslu, atpūtas iespējām;
• Praktizēt veselīgu dzīvesveidu;
• Veicināt radošuma attīstību un bērnu talanta izcelšanu;
• Attīstīt spējas darboties komandā, saglabājot un pilnveidojot savu individualitāti.

Nometnes plānotās aktivitātes:

- Kopā ar bērnu grāmatu varoņiem nometnes dalībnieki izbaudīs visus vasaras atpūtas priekus: zīmēs, veidos, dziedās, dejos, spēlēs teātrī, meklēs apslēptu mantu, pētīs dabu un strādās skolas zoodārzā, sportos, rotaļāsies, dosies izbraukumos un ekskursijās;
- Tūrisma dienās bērni iepazīsies ar Daugavpils dabas objektiem un resursiem, kā arī ar atpūtas iespējām, apmeklējot pilsētas tūrisma objektus;
-Mākslas dienās bērni iepazīsies ar Latgales mākslas meistariem un viņu darbiem, zīmēs dažādās tehnikās (zīmuļi, flomāsteri, ūdenskrāsas, akvareļkrāsas, ogle), veidos un konstruēs no dažādiem materiāliem (plastilīns, māls, papīrs, kartons, plastikāts), apmeklēs meistardarbnīcas Daugavpils mākslas iestādēs (Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils Māla centrs, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs);
- Skatuves mākslas dienās bērni iepazīsies ar tautas tradīcijām, mācīsies deju soļus, veidos grupu uzstāšanos un organizēs flešmobu, mācīsies aktiermākslu un iestudēs teatrālos uzvedumus.
- Sporta aktivitāšu dienās bērni iepazīsies ar Daugavpils sportistu sasniegumiem, spēlēs dažādas komandu sporta spēles, piedalīsies jautrajos startos un komandu stafetēs. Sporta aktivitātes notiks katru dienu gan sporta laukumā, gan sporta zālē. Notiks Daugavpils Šaha kluba un Šautuves apmeklējumi, kā arī sporta aktivitātes Stropu pludmalē;
- Gudrības dienās bērni lasīs bērnu literatūru, minēs mīklas un krustvārdu mīklas, kā arī paši veidos mīklu spēles, piedalīsies viktorīnās, galda spēlēs, interaktīvajās spēlēs un kvest-spēlēs;
- Ir paredzēta ekskursija ārpus pilsētas.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 9.00 Pulcēšanās. Pastaiga. Sporta aktivitātes
9.00 – 9.30 Rīta rosme. Rīta aplis
9.30 – 10.00 Brokastis
10.00 – 12.30 Radošās darbnīcas. Ekskursijas. Pastaiga.
Sporta aktivitātes
12.30 – 13.00 Pusdienas
13.00 – 15.30 Radošās darbnīcas. Izklaides, konkursi,
viktorīnas. Pastaiga. Sporta aktivitātes 15.30 – 16.00 Launags
16.00 – 17.00 Nodarbības pēc interesēm. Sporta aktivitātes,
rotaļas un spēles. Dienas noslēgums, izvērtējums

Informācija par nometnes vadītāju
Natālija Mihailova
29725380 natalijamihailova@inbox.lv