izdrūkāt

" Vasaras prieki"

Nometnes norises vieta: Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Norises laiks: 01.07.24. - 19.07.24.

Nometnes norises adrese: Valmieras iela 5, Daugavpils , LV-5404

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Radoša vasara!

Bērnu vecums: 6-10 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00-17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Nodrošināt nometnes dalībniekiem saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sekmēt bērnu vispusīgu attīstību.

Nometnes uzdevumi:

- Iesaistīt bērnus radošās darbības veidos, attīstīt radošo domāšanu.
- Rosināt bērnos interesi par par radošām aktivitātēm.
- Lietderīgi pavadīt laiku, attīstot savus talantus un saskarsmes spējas;
- Audzināt saudzējošu un atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.
- Popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
- Fiziskās un psiholoģiskās veselības nostiprināšana, kustību aktivitātes paaugstināšana.
- Pozitīvās gaisotnes nometnē veidošana , pozitīvu emociju radīšana.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Nometnes dalībniekiem būs iespēja piedalīties radošajās nodarbībās, ikdienas spēlēs, rotaļās un fiziskajās aktivitātēs, grupas veidošanas aktivitātēs un doties izzinošā ekskursijā un pārgājienā.
- Atklāsim un meklēsim noslēpumus un dārgumus;
- Spēlēsim dažādas intelektuālās, atjautības, kustību un galda spēles;
- Lasīsim interesantus piedzīvojumu stāstus;
- Spēlēsim komandu spēles;
- Inscenēsim situācijas un meklēsim atrisinājumus;
- Atklāsim savus talantus radošajās darbnīcās;
- Piedalīsimies interesantās sporta aktivitātēs;
- Pētīsim, zīmēsim, veidosim, dejosim , dziedāsim dziesmas un iesim rotaļas;
- Dosimies pastaigās un ekskursijās.
Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Latgales Centrālā un bērnu bibliotēka, ROXY Bērnu izklaides centrs, Zoodārzs, Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs, Latgales Airēšanas un Tūrisma centrs, Tradīciju māja, Daugavpils Cietoksnis, Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, Ekskursija ārpus pilsētas.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.15 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.00 – Gatavošanās ieplānotajiem pasākumiem (radošās darbnīcas / sporta aktivitātes)
12.15 – 13.00 – pusdienas
13.15 – 15.00 – nometnes aktivitātes (radošās darbnīcas, sporta pasākumi, dažādu iestāžu apmeklēšana)
15.15 – 15.40 – launags
15.55 – 17.00 – interešu pulciņi, spēles svaigā gaisā, dienas noslēgums.

Informācija par nometnes vadītāju
Tatjana Krūmiņa
29787639 kruminatatjana@inbox.lv