izdrūkāt

Veselību veicinošs dzīvesveids

Nometnes norises vieta: Daugavpils Iespēju vidusskola

Norises laiks: 03.06.2024. - 21.06.2024.

Nometnes norises adrese: Valkas iela 4a, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Veselīgs dzīvesveids

Bērnu vecums: 7-12 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00-17.00

Dalībnieku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Attīstīt bērnos interesi, apziņu un prasmes ikdienas darbībām vides saudzēšanā, dabai un veselībai draudzīga dzīvesveida piekopšanā.

Nometnes uzdevumi:

• Sniegt praktiskus piemērus, kā mainot savu attieksmi un ikdienas paradumus, varam rūpēties par dabu;
• Veicināt bērnos izpratni par cilvēka, dabas un vides savstarpējo iedarbību, par mūsu rīcības negatīvajām sekām;
• Rosināt bērnos izpratni par videi un veselībai draudzīgu dzīvesveidu;
• Informēt bērnus, ka materiālie resursi nav neizsmeļami;
• Bērnos radīt vērtību un vides ētikas izpratni;
• Atklāt bērniem, cik aizraujošas un lietderīgas ir āra aktivitātes (veicot novērojumus un pētījumus dabā, izzinot dabas procesus vai labiekārtojot apkārtni);
• Veicināt intelektuālas personības veidošanos, attīstīt bērnu spējas sadarboties, saglabājot un attīstot daudzpusīgi savu personību, kā arī veicināt radošas, atvērtas un komunikablas personības;
• Paaugstināt bērnu vispārējo fiziskās sagatavotības, kā arī kultūras un izglītības līmeni.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Bērniem nometnē sāksies neaizmirstams ceļojums pa veselīgo dzīves veidošanu, kur viņi varēs parādīt savas spējas, talantus, mācīt citus un mācīties paši.
Bērnos būs attīstīta apziņa, vēlme un nepieciešamās zināšanas, lai katru dienu ar savu rīcību, viņi rūpētos, cienītu un saudzētu apkārtējo vidi, un, lai piekoptu veselībai un dabai draudzīgu dzīvesveidu.
Vides izziņas nometnes rezultātā bērnos veidosies zināšanas un izpratne par:
• Dabas procesiem, kas notiek vidē;
• Cilvēka darbības ietekmi uz vidi;
• Dažādām pārmaiņām vidē;
• Vides problēmām;
• Cilvēku rīcības ietekmi uz vides izmantošanu un saglabāšanu;
• Veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Nometnes dalībnieki izveidos zaļu riteņi, kurā tiks attēloti vides saudzēšanas paņēmieni.
Bērni tuvāk iepazīstinās ar sporta veidiem, ar kuriem var nodarboties mūsu pilsētā.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Nometnes laikā mēs tuvāk iepazīsim savu pilsētu, apmeklējot tās dažādos objektus un vēsturiskas vietas.
Dosimies pārgājienā, kur mācīsimies celt teltis, orientēties uz vietas un rīkoties ar tūrisma inventāru. Veiksim aktīvo atpūtu dabā, pludmalē.
Piedalīsimies sporta pasākumos un apgūsim jāšanas sporta meistarību, darbosimies radošas darbnīcās, kurās katrs individuāli varēs atklāt sevī jaunus talantus un attīstīt radošas dotības un spējas.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00. – 9.00. Pulcēšanās, rīta rosme
9.00. – 9.30. - Brokastis
9.30. – 11.45. Tēmas iepazīšana, nodarbību laiks
12.00. – 12.30. Pusdienas
12.30. –15.00. Nodarbības (dažādās nozares skolotāji), pastaigas, ekskursijas
15.00 – 15.30. Launags
15.30 - 17.00 – Nodarbības pēc interesēm.

Informācija par nometnes vadītāju
Vlada Jasinska
28351027 vladajasinska@gmail.com