izdrūkāt

Aktīvs. Priecīgs. Radošs.

Nometnes norises vieta: Daugavpils saskaņas pamatskola

Norises laiks: 03.06.2024. - 21.06.2024.

Nometnes norises adrese: Parādes iela 7, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Aktīva un pozitīva laika pavadīšana.

Bērnu vecums: 7-10 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00-17.00

Dalībnieku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Veidot izpratni par veselīga dzīvesveida vērtību un fizisko aktivitāšu nozīmi tajā, veicināt izpratni par nepieciešamību rūpēties par savu fizisko attīstību, lietderīga brīvā laika pavadīšanu. Jaunu spēju un interešu atklāšana. Radošuma izpausme.

Nometnes uzdevumi:

* nostiprināt bērna fizisko veselību;
* veidot bērna izpratni par savstarpējo sadarbību, cieņu, izpalīdzību;
* pilnveidot bērna zināšanas par drošību viņam apkārt;
* dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās;
* radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām;
* sekmēt bērna tikumisku, ētisku un estētisku audzināšanu;
* apmeklēt dažādus pilsētas objektus;
* parādīt bērna ka lietderīgi un aktīvi var pavadīt brīvu laiku;

Nometnes plānotās aktivitātes:

Dosimies pastaigās un ekskursijās
Apmeklēsim meistarklases.(Dāvanu laboratorija, Detektīvu Aģentūra, Jautrā vingrošana)
Dosimies pilsētas apskates ekskursijās
Spēlēsim dažādas aktīvas spēles (futbols, “Tautas bumba”, “Mednieks un pīles”, “Diena un nakts”, “Karstais kartupelis” u.c.)
Piedalīsimies airēšanas nodarbībā.
Spēlēsim dažādas galda spēles.
Organizēsim orientēšanās aktivitātes skolā un tās teritorijā (meklēsim kontrolpunktus ar dažādiem interesantiem uzdevumiem).
Notiks foto orientēšanās diena pilsētā (iepazīsim tuvāk pilsētu aktīvajā pastaigā).
Organizēsim aktīvas stafetes (komandu darbs, savstarpēji sadarbosimies).
Notiks Tūrisma diena (pārgājiens Stropu ezera apkārtnē).
Piedalīsimies talantu šovā un dažādos konkursos.
Organizēsim talantu konkursus zīmēšanā, veidošanā, dejošanā, dziedāšanā)

Nometnes apmeklējuma vietas:

Apmeklēsim Daugavpils inovāciju centru.
Apmeklēsim Latgales Centrālās bibliotēkas
Apmeklēsim Ģimenes digitālo aktivitāšu centru.
Apmeklēsim sikspārņu centru.
Apmeklēsim Latgales zoodārzu.
Apmeklēsim Daugavpils Māla mākslas centru.
Apmeklēsim VUGD un NMPD.
Apmeklēsim radošas darbnīcas.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

08.00-09.00 – tikšanās
09.00-09.30- rīta rosme
09.30-10.00 – brokastis
10.00- 12.30 – pirmā aktivitāte (nometnes pasākumi, ekskursijas, pārgājieni, spēles, stafetes)
12.30-13.00 - pusdienas
13.00-15.15 - otrā aktivitāte (nodarbības pēc interesēm, radošas darbnīcas, ekskursijas)
15.15 - 15.50- launags
15.50 - 17.00 - spēles svaiga gaisā, dienas rezultāti, apbalvošana

Informācija par nometnes vadītāju
Vera Brusalinska
27149987 kukjane_vera@inbox.lv