izdrūkāt

Virtuālais ceļojums pa brīnumaino pasauli

Nometnes norises vieta: Daugavpils Iespēju vidusskola

Norises laiks: 03.06.24. - 21.06.24.

Nometnes norises adrese: Daugavpils, Valkas ielā, 4

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Virtuālie ceļojumi pa pasaules valstīm

Bērnu vecums: 8-10 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00-17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Piedāvāt iespēju bērniem atpūsties, attīstīties un tajā pašā laikā iegūt jaunas zināšanas par dažādām pasaules valstīm. Attīstīt bērnu radošās prasmes un iemaņas. Veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, audzināt bērnos cieņu attieksmē pret klases biedriem, audzinātājiem, apkārtējo vidi.

Nometnes uzdevumi:

- sekmēt bērnu tikumisku, ētisku un estētisku audzināšanu;
- paplašināt bērnu redzes loku;
- dot iespēju bērniem apliecināt un attīstīt savus talantus;
- apmeklēt dažādus pilsētas objektus;
- organizēt spēles un konkursus, saistītus ar pasaules izzināšanu;
- apmeklēt dažādus Latvijas kultūrvēsturiskus objektus;
- apmeklēt pilsētas vēsturiskās vietas;
- iesaistīt bērnus sporta spēlēs;
- veicināt jauno iemaņu iegūšanu;
- veicināt bērnu sadarbību (pāros, grupās)
- veicināt cieņu pret apkārtējo vidi

Nometnes plānotās aktivitātes:

1. Virtuālie ceļojumi pa pasauli
2. Attīstošās un radošās spēles, saistītas ar tematu (“Paskaidro un parādi vārdu”, “Atmiņas spēle”, “Twister”, “Kas? Kur? Kad?”, “Intuīcija”, “Kur loģika?”utt.
3. Plakātu konkurss „Mana sapņu valsts”.
4. Dzejoļu konkurss “Ceļojot pa pasauli”
5. Talantu šovs
6. Ceļotāja rokasgrāmatas aizpildīšana
7. Ceļotāja zīmējumu izstāde
8. Dažādu pilsētas vietu apmeklējumi

Nometnes apmeklējuma vietas:

Latgales airēšanas centra apmeklējums, Daugavpils cietokšņa apmeklējums, Latgales zoodārza apmeklējums, Latgales sporta suņu biedrības apmeklējums, JuRita mini Zoo apmeklējums, Daugavpils inovāciju centra apmeklējums

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 8.45 – pulcēšanās/ tikšanās/ iepriekšējās dienas apspriešana/ sasniedzamā rezultāta izvirzīšana
8.45 – 9.00 – rīta rosme 9.00 – 9.30 – brokastis
9.30 – 12.00 – virtuālais ceļojums laikā vai pa pasauli, izklaides, spēles, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.00 – 12.30 – pusdienas
13.00 – 15.00 – radošās darbnīcas, grupu darbi, ekskursijas, sporta spēles, pārgājieni 15.00 – 15.15 – launags
15.15 – 17.00 – interešu pulciņi, pastaiga, atgriezeniskā saite par dienas laikā sasniegto

Informācija par nometnes vadītāju
Aija Makarova
28279459 aijagedroica@inbox.lv