izdrūkāt

Profesiju virpulī

Nometnes norises vieta: Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Norises laiks: 03.06.2024. - 21.06.2024.

Nometnes norises adrese: Strādnieku iela 16, Mendeļejeva iela 1

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Profesijas izvēle

Bērnu vecums: 10-14 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00-17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Galvenais mērķis ir pilnvērtīga laika pavadīšana bērniem vasaras brīvlaikā, kas veicinātu viņu garīgo, fizisko un sociālo prasmju veidošanu, radītu priekšstatu par profesiju pasaules daudzveidību un veicinātu personības izaugsmi.

Nometnes uzdevumi:

1. Attīstīt bērnu un jauniešu sadarbības un pozitīvas saskarsmes prasmes;
2. Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par profesiju pasauli;
3. Sekmēt bērna un jaunieša savu stipro pušu un interesi apzināšanu;
4. Praktizēt veselīgu dzīvesveidu;
5. Veicināt bērnu un jauniešu komunikācijas prasmes un sadarbības spējas.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Meistarklases DTTT laboratorijās un darbnīcās
Ekskursijas uz vietējiem uzņēmumiem

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra apmeklējums
Latgales zoodārza apmeklējums
Dārzkopības tūre stādu audzētavā “Gartda”
Ekskursija uz VUGD
Sikspārņu centra apmeklējums
Ekskursija Daugavpils cietoksnī
Inženieru arsenāla apmeklējums
Ekskursija Daugavpils Kultūras pilī
Tradīciju mājas apmeklējums
Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums
Ekskursija Daugavpils ūdensvada muzejā
Daugavpils Olimpiskā centra šautuve
Ekskursija ārpus Daugavpils (Cesvaines pils)
Nometnes vadītājai ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem,

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00- pulcēšanās, pastaiga
9.00-9.30 – Rīta rosme, Rīta aplis
9.30-10.00 – brokastis
10.00-12.30 – radošās darbnīcas, pārgājieni, spēles
12.30-13.00 – pusdienas
13.00-15.30 – izklaides, rotaļas, nodarbības, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām.
15.00-15.30 – launags
16.00-17.00 – dienas kopsavilkums un secinājumi

Informācija par nometnes vadītāju
Jeļena Merņaka
20226576 Jelena.mernaka@dttt.lv