izdrūkāt

”Gribu zināt!”

Nometnes norises vieta: Daugavpils Zinātņu vidusskola

Norises laiks: 03.06.2024. - 21.06.2024.

Nometnes norises adrese: 18.novembra iela 47, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Daugavpils – mana pilsēta

Bērnu vecums: 10-12 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00-17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Paplašināt bērnu zināšanas par dzimto pilsētu

Nometnes uzdevumi:

• Veicināt dalībnieku redzes loka paplašināšanu;
• Iepazīt ar pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu;
• Pozitīvās gaisotnes veidošana, pozitīvu emociju radīšana;
• Sociālo prasmju attīstīšana savstarpējā saskarsmē un lietderīga brīvā laika pavadīšana;
• Radīt iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, darbojoties individuāli, pāros, grupās, ka arī piedalīties pārgājienos, sporta aktivitātēs.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Savas pilsētas iepazīšanai, nometnes laikā ir paredzēts apmeklēt vēsturiskas vietas un ekskursijas ar nometnes tematiku saistītas vietas:
Tiek plānota ekskursija ārpus pilsētas uz Dvieti.Tāpat būtisks uzsvars tiek likts uz attieksmi pret apkārtni, notikumiem un to uztveri. Organizēsim orientēšanās aktivitātes, spēlēsim dažādas galda, aktīvas un sadraudzības spēles.

Nometnes apmeklējuma vietas:

• Daugavpils pilsētas parkus, Stropu ezera apkārtni;
• Redzes loka paplašināšana - pilsētas apskates ekskursija (2 h)
• Pastaiga Daugavpils cietoksnī;
• Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs (tematiska nodarbība);
• Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs;
• Latgales zoodārzs – eksotisko dzīvnieku iepazīšana;
• Daugavpils Kultūras pili;
• Rotko muzeja laikmetīgās keramikas kolekcijas atklātā tipa krātuve Daugavpils cietoksnī;
• Meistarklase IK “Keramika _VG”;
• Bērnu izklaides centrs “Roxy”;
• Meistarklase „ Deju pamatu meistarklase”;
• Kvesta istaba „ Detektīvu Aģentūra”.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 8.45 - Pulcēšanās/ tikšanās/ iepriekšējās dienas apspriešana
8.45 – 9.15 - Rīta rosme
9.15 – 9.30 - Rīta aplis - iepazīšanās ar dienas gaitu, sasniedzamā rezultāta izvirzīšana
9.30 – 10.00 – Brokastis
10.15 – 12.00 – Tematiskās nodarbības un aktivitātes (Radošās darbnīcas, meistardarbnīcas, pastaiga, ekskursija, spēles vai kustību rotaļas, konkursi u.t.t.)
12.15 – 13.00 – Pusdienas
13.15 – 15.00 – Laika pavadīšana nometnē un ārpus tās (aktivitātes vai nodarbības, pastaigas, ekskursijas, lasīšanas laiks , galda spēles, grupu darbi)
15.15 – 15.40 – Launags
15.45 – 17.00 - Nodarbības pēc interesēm (brīvais laiks sporta aktivitātes, vaļasprieki, spēles, stafetes , konkursi), dienas noslēgums (izvērtējums, pārdomas / atgriezeniskā saite par dienas laikā sasniegto), došanās mājās

Informācija par nometnes vadītāju
Alla Jerofejeva
27144366 allajerofejeva@gmail.com