izdrūkāt

Kopā - mēs esam spēks

Nometnes norises vieta: J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Norises laiks: 29.07.2024. - 16.08.2024.

Nometnes norises adrese: Marijas iela 1E, 1D, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Valoda, kultūra, daba, aktīvs dzīvesveids.

Bērnu vecums: 7-10 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00-17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Radīt bērniem iespēju saturīgi un izglītojoši pavadīt savu brīvo laiku, attīstīt pozitīvas saskarsmes prasmes, analizēt savu un citu rīcību un tās ietekmi uz apkārtējo vidi, attīstīt savus talantus.

Nometnes uzdevumi:

1. Attīstīt bērnu un jauniešu sadarbības un pozitīvas saskarsmes prasmes;
2. Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par Latvijas dabu un kultūru;
3. Popularizēt veselīgo dzīvesveidu;
4. Iesaistīt bērnus un jauniešus sporta un radošajās aktivitātēs.

Nometnes plānotās aktivitātes:

- Jautrās rīta rosmes;
- Radošās meistarklases;
- Dažādu sporta veidu spēles (futbols, basketbols, volejbols utt.);
- Jautras un interaktīvas nodarbības latviešu, poļu, angļu valodās;
- Pasākumi un aktivitātes svaigā gaisā;
- Dejosim, dziedāsim, iepazīsimies ar interesantiem cilvēkiem, petīsim apkārtni un neaizmirstami pavadīsim laiku.
- Nometnes programmā paredzēta viena maksas izbraukuma ekskursija ārpus pilsētas

Nometnes apmeklējuma vietas:

- Daugavpils Māla Mākslas centra apmeklējums;
- Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums;
- Daugavpils cietokšņa apmeklējums;
- Inženieru arsenāla apmeklējums;
- Daugavpils Marka Rotko mākslas centra apmeklējums;

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 8.30 – pulcēšanās/ tikšanās
8.30 – 9.00 – rīta rosme
9.00 – 9.30 – brokastis
10.00 – 12.30 – izklaides, ekskursijas, tikšanās, rotaļas, spēles, nodarbības, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.30 – 12.50 – pusdienas
13.00 – 15.00 – izklaides, ekskursijas, tikšanās, rotaļas, spēles, nodarbības, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
15.00 – 15.30 – launags
15.30 – 16.00 – dienas kopsavilkums un secinājumi
16.00 – 17.00 – brīvais laiks, spēles, došanās mājās.

Informācija par nometnes vadītāju
Jeļena Skopina
27188214 jelena.skopina@dpolvsk.lv