izdrūkāt

“Terakota.”

Nometnes norises vieta: Mākslu izglītības kompetences centrs „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA”

Norises laiks: 25.06.2024. - 15.07.2024.

Nometnes norises adrese: Daugavpils Saules iela 8, Daugavpils, LV5401

Сena: 150 EUR

Nometnes tematika: Telpiskā māksla. (veidojumi no māla , papīra, kartona otreizējā atkritumu izmantošana audzēkņu radošos darbos, sava ķermeņa pielietošana trīsdimensiju mākslā )

Bērnu vecums: 11-16 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 9.00-17.00

Dalībnieku skaits: 30

Nometnes mērķis:
Pusaudžu keramikas telpisko objektu veidošanas nometne var būt vērtīgs piedzīvojums, piedāvājot jauniešiem iespēju attīstīt radošas prasmes un iegūt jaunas prasmes keramikā. Nometnes mērķi var ietvert gan māksliniecisko izteiksmi, gan sadarbību, veicinot pusaudžu sociālo un radošo attīstību.

Nometnes uzdevumi:

Veidot bērnu kreatīvu laika pavadīšanu caur mākslas pētīsanu un veidošanu, akcentējot trīsdemensiju mākslas veidus.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Meistarklases un nodarbības, kas uzlabo socializēsanās prasmes. Sporta nodarbības tiek plānotas vienu reizi dienā.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Ekskursijas pa Latgali un Daugavpils pilsētu, muzeju apmeklējumi

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

08.00-09.00 – tikšanās
09.00-09.30- rīta rosme,izkustēšanās, sadraudzības spēles
09.30-10.00 – brokastis
10.00- 12.30 – rīta aktivitāte (nometnes pasākumi, ekskursijas, pārgājieni, spēles, stafetes)
12.30-13.00 - pusdienas
13.00-15.15 – radošas darbu veidošana pa darbnīcām, ekskursijas.
15.15 - 15.50- launags
15.50 - 17.00 – spēles, plenērs un pastaigas svaiga gaisā, dienas rezultāti kopsavilkums, labākās uzvedības un sasniegumu apzināšana.

Informācija par nometnes vadītāju
Una Gura
29720143 unagura@inbox.lv unagura@gmail.com