izdrūkāt

"Dabas draugi”

Nometnes norises vieta: Daugavpils Zinātņu vidusskola

Norises laiks: 03.06.2024. - 21.06.2024.

Nometnes norises adrese: 18. novembra iela 47, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Daba, dabas parādības, dabas aizsardzība, zaļā domāšana un zaļais dzīvesveids.

Bērnu vecums: 7-9 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00-17.00

Dalībnieku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Veicināt bērnu interesi par dabu, palīdzēt labāk izprast norises dabā caur saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām kopā ar vienaudžiem.

Nometnes uzdevumi:

• paplašināt zināšanas par dabu un tās parādībām;
• veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu;
• popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
• attīstīt ētisko normu izpratni cilvēka un dabas attiecībās;
• veicināt bērnu sadarbību, piedaloties kopīgajos pasākumos;
• attīstīt fiziskās un garīgās īpašības;
• radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām;
• dot iespēju bērniem apliecināt un attīstīt savus talantus.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Dalībnieki iepazīsies ar apkārtējo dabu, ieskatīsies un ieklausīsies dabas skaistumā un klusumā (plenēri, kolekciju veidošana, pētnieciski darbi, laboratorijas darbi, u.c.)
Tiks veicināta saudzīga attieksme pret dabu, sniegts priekšstats par vides pētījumiem.
Dalībnieki iepazīsies ar dažādiem sporta veidiem un veselīgu dzīvesveidu (pārgājieni, sporta spēles, Olimpiskā diena, atpūta pie ūdens, u.c.).
Lietderīgi, radoši un interesanti pavadīs brīvo laiku, pilnveidojoties gan garīgi, gan fiziski (tikšanās, vizināšanās ar zirgiem un plostu, ekskursijas, Pilsētas svētku pasākumi, u.c.).
Līdztekus izglītošanas darbam, bērni tiks aktīvi un vispusīgi nodarbināti, tiks attīstītas viņu radošās spējas, pilnveidotas prasmes darboties kolektīvā, grupā, kā arī individuāli (rotaļas, lomu spēles, talantu šovi, izstādes, meistarklases, nodarbības pēc interesēm u.c.).

Nometnes apmeklējuma vietas:

Plānojam apmeklēt: Latgales zoodārzu, mini Zoo JuRita, Daugavpils cietoksni, Daugavpils pilsētas parkus, Stropu ezera apkārtni.Ir paredzēta ekskursija ārpus pilsētas.
Kā arī ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem, iestādēm un citām ar nometnes tematiku saistītām vietām, kurās, labprāt pieņems nometnes dalībniekus

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – Pulcēšanās
9.00 – Iesildīšanās, rīta rosme
9.30 - Brokastis
10.00 - Nodarbību laiks (ekskursijas, tikšanās, ekspedīcijas, sporta aktivitātes u.c.)
13.00 - Pusdienas
13.30 – Pastaigas, meistarklases, radošās darbnīcas, pētījumi, plenēri, u.c.
15.30 – Launags
16.00 – Nodarbības pēc interesēm. Dienas noslēgums.

Informācija par nometnes vadītāju
Natālija Petrova
26431387 nat.p@inbox.lv