izdrūkāt

"3D – Esmu Drošs. Drosmīgs. Domājošs"

Nometnes norises vieta: Daugavpils Centra vidusskola (jūlijs-2)

Norises laiks: 04.07.2022. - 22.07.2022.

Nometnes norises adrese: Kandavas 17, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Atpūtas nometne. Nometnes laikā mācīsimies apdomīgi rīkoties neierastās ekstremālās situācijās.

Bērnu vecums: 7 - 10

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 -17.00

Dalībnieku skaits: 30

Nometnes mērķis:
Veicināt bērnu personības izaugsmi caur veselīgu un aktīvu atpūtu.

Nometnes uzdevumi:

• Pilnveidot bērnu savstarpējās saskarsmes prasmes;
• Radīt apstākļus radošu ideju realizēšanai;
• Nodrošināt bērniem fiziskās aktivitātes atkarība no vecumā īpatnībām;
• Veidot pieredzi drošai, apdomīgai rīcībai.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Esmu drošs:
Pašaizsardzības pamatu praktiskās nodarbības „Mana drošība”
Izbrauciens pa Daugavu ar plostu vai liellaivu
Latgales sporta suņu biedrības paraugdemonstrējumu apmeklēšana
Autoskolas „Fortūna” apmeklējums
Esmu drosmīgs:
Šķēršļu josla ar Jaunsargiem „Esmu drosmīgs!”
Piedzīvojumu parka “Daugavpils Tarzāns” apmeklējums
Stafešu aktivitātes „Esmu pārliecināts! Esmu drosmīgs!”
Avārija brigādes parka apmeklējums
Esmu domājošs:
Praktiskā nodarbība māju būvēšana no kartona „Esmu inženieris!”
Ziepju un vannas bumbu gatavošanas vai sveču liešanas nodarbība.
Meistarklase ģipša figūriņu veidošana „Esmu mākslinieks” Daugavpils inovāciju centra apmeklējums
Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00-8.50 –Pulcēšanās
9.00-9.30 - Brokastis
9.30- 12.00 – Tematiskās nodarbības
12.30-13.00 – Pusdienas
13.00 -15.30 – Aktivitātes (pastaigas, ekskursijas, sporta aktivitātes, sacensības utt.)
15.30-16.00 – Launags
16.00 -17.00– Aktivitātes pēc interesēm. Dienas noslēgums, pārdomas.

Informācija par nometnes vadītāju
Veronika Krūmgolde
27029099 veronika.krumgolde@inbox.lv