izdrūkāt

„Dabas pētnieki”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 11.pamatskola

Norises laiks: 01.08.2022. - 19.08.2022.

Nometnes norises adrese: Arhitektu ielā 10, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Dabas parādības un to izpratne.

Bērnu vecums: 6-10

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Veicināt bērna izpratni par dabas procesiem, ļaut radoši attīstīties un darboties, kā arī ar eksperimenta palīdzību attīstīt bērnā prasmi loģiski domāt, secināt, meklēt kopīgo un atšķirības.

Nometnes uzdevumi:

Iepazīstināt bērnus ar pētīšanas metodi kā mācību satura apgūšanas paņēmienu.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Meistardarbnīcas:
• Gaisma un tās avoti;
• Gulgjisčas ezers;
• Dabas parādības.
Nometnes apmeklējuma vietas:
• Marka Rotko mākslas centrs;
• Zoodārzs;
• Skrošu rūpnīca;
• Piedzīvojuma parks „Daugavpils Tarzāns”,
• Latgales Centrālā bibliotēka un Ceriņu bibliotēka;
• Glābšanas dienests un vizināšanas ar laivām.
“Zaļo dienu” ietvaros bērni dosies pastaigā un izpētīs Stropu mežaparku, Gulbisčas ezera krastu, Daugavpils pilsētas parkus, apmeklēs Daugavpils pilsētas estrādi,
Daugavpils cietoksni.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.15 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.00 –meistardarbnīcas, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.15 – 13.00 – pusdienas
13.15 – 15.00 – nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas 15.15 – 15.40 – launags
15.55 – 17.00 – meistardarbnīcas, sporta aktivitātes.

Informācija par nometnes vadītāju
Ilona Kokina
29125445 Ilona _Kokina @inbox.lv