izdrūkāt

„Karjeras skola”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 11.pamatskola

Norises laiks: 07.08.2023. - 25.08.2023.

Nometnes norises adrese: Arhitektu ielā 10, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Profesiju daudzveidība

Bērnu vecums: 6 - 10 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Organizēt izglītības saturu nometnē, nodrošinot bērniem pašizpēti, karjeras izpēti, apgūstot karjeras plānošanu, radot pamatu savlaicīgai, apzinātai un līdzsvarotai personīgai lēmuma pieņemšanai par turpmāko profesijas izvēli.

Nometnes uzdevumi:

Organizēt pasākumus, kuri motivē un palīdz bērniem izpētīt dažādas karjeras iespējas.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Meistarklases “Es amatnieks”:
• „Ceļojošā laboratorija”;
• „ Ziepes izgatavošana”;
• „ Detektīvu aģentūra”;
• “Keramika” un citas.
Uzņēmumu, biedrību apmeklējums:
• Latgales sporta suņu biedrība;
• Daugavpils Ceriņu bibliotēka;
• Zirgu sporta cienītāju klubs;
• Daugavpils inovāciju centrs;
• Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs;
• Daugavpils skrošu rūpnīca.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.15 – rīta rosme 9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.00 –meistardarbnīcas, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.15 – 13.00 – pusdienas
13.15 – 15.00 – nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas 15.15 – 15.40 – launags
15.55 – 17.00 – meistardarbnīcas, sporta vai cita veida aktivitātes.

Informācija par nometnes vadītāju
Ilona Kokina
29125445 Ilona _Kokina @inbox.lv