izdrūkāt

„Dabas draugi”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 3.vidusskola

Norises laiks: 02.06.2022. - 22.06.2022.

Nometnes norises adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Daba, dabas parādības, dabas aizsardzība, zaļā domāšana un zaļais dzīvesveids.

Bērnu vecums: 7 - 10

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 – 17.00

Dalībnieku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Veicināt bērnu interesi par dabu, palīdzēt labāk izprast norises dabā caur saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām kopā ar vienaudžiem.

Nometnes uzdevumi:

• paplašināt zināšanas par dabu un tās parādībām;
• veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu;
• popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
• attīstīt ētisko normu izpratni cilvēka un dabas attiecībās;
• veicināt bērnu sadarbību, piedaloties kopīgajos pasākumos;
• attīstīt fiziskās un garīgās īpašības;
• radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām;
• dot iespēju bērniem apliecināt un attīstīt savus talantus.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Dalībnieki iepazīsies ar apkārtējo dabu, ieskatīsies un ieklausīsies dabas skaistumā un klusumā (plenēri, kolekciju veidošana, pētnieciski darbi, laboratorijas darbi, u.c.)
Tiks veicināta saudzīga attieksme pret dabu, sniegts priekšstats par vides pētījumiem.
Dalībnieki iepazīsies ar dažādiem sporta veidiem un veselīgu dzīvesveidu (pārgājieni, sporta spēles, Olimpiskā diena, atpūta pie ūdens, u.c.).
Lietderīgi, radoši un interesanti pavadīs brīvo laiku, pilnveidojoties gan garīgi, gan fiziski (tikšanās, vizināšanās ar zirgiem un plostu, ekskursijas, Pilsētas svētku pasākumi, u.c.).
Līdztekus izglītošanas darbam, bērni tiks aktīvi un vispusīgi nodarbināti, tiks attīstītas viņu radošās spējas, pilnveidotas prasmes darboties kolektīvā, grupā, kā arī individuāli (rotaļas, lomu spēles, talantu šovi, izstādes, meistarklases, nodarbības pēc interesēm u.c.).
Plānojam apmeklēt: Latgales zoodārzu, Sikspārņu centru, mini Zoo JuRita, Daugavpils cietoksni, piedzīvojumu parku “Daugavpils Tarzāns”, Māla Mākslas centru, Daugavpils pilsētas parkus, Stropu ezera apkārtni. Būs meistarklase „Suvenīrs no polimēru māla", kur taisīsim oriģinālus māla magnētiņus.
Ir paredzēta ekskursija ārpus pilsētas.
Kā arī ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem, iestādēm un citām ar nometnes tematiku saistītām vietām, kurās labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – Pulcēšanās
9.00 – Iesildīšanās, rīta rosme
9.30 - Brokastis
10.00 - Nodarbību laiks (ekskursijas, tikšanās, ekspedīcijas, sporta aktivitātes u.c.)
13.00 - Pusdienas
13.30 – Pastaigas, meistarklases, radošās darbnīcas, pētījumi, plenēri, u.c.
15.30 – Launags
16.00 – 17.00 Nodarbības pēc interesēm. Dienas noslēgums.

Informācija par nometnes vadītāju
Natālija Petrova
26431387 nat.p@inbox.lv