izdrūkāt

"Augstāk, tālāk, ātrāk!"

Nometnes norises vieta: Daugavpils Vienības pamatskola

Norises laiks: 04.07.2022. - 22.07.2022.

Nometnes norises adrese: Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Aktīvais dzīves veids

Bērnu vecums: 7-13

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Aktīva dzīvesveida popularizēšana, lietderīga brīvā laika pavadīšana, jaunu spēju un interešu atklāšana, tiecoties pēc personīgās izaugsmes.

Nometnes uzdevumi:

1. Lietderīga un aktīva brīvā laika pavadīšana.
2. Iepazīšanās ar dažādiem sporta veidiem.
3. Vispusīga bērnu spēju attīstīšana.
4. Sadarbības prasmju pilnveide.
5. Funkcionālo spēju paaugstināšana.
6. Radošuma attīstīšana.

Nometnes plānotās aktivitātes:

1. Iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem un vidi, kurā tie dzīvo, apmeklējot Latgales zoodārzu.
2. Iepazīties ar suņu dresūras pamatiem un kinologa profesiju.
3. Pašdisciplīnas un precizitātes pilnveidošana, šaušanas ar loku prasmju apgūšana.
4. Iepazīties ar izejmateriāliem, kas tiek izmantoti kosmetoloģijā. Personīgo vajadzību apzināšanās un personalizētas vannas bumbas izgatavošana.
5. Iepazīšanās ar ēterisko eļļu pasauli un to īpašībām. Ziepju izgatavošanas pamatu apgūšana.
6. Savu spēju, uzmanības, koncentrēšanās prasmju pilnveidošana un iepazīšanās ar pneimatiskajiem ieročiem.
7. Ieskatīties vēsturiskajos notikumos, kas risinājās Daugavpilī, apmeklējot ekspozīciju “Nikolaja vārti – durvis pagātnē”.
8. Apskatīt pasaulē slavenu mākslinieku darbus un iepazīt dažādus mākslas virzienus, apmeklējot Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.
9. Apskatīt Baltijas valstīs otras lielākās ziemojošo sikspārņu kolonijas dzīves vidi un iepazīt to dzīvesveidu, apmeklējot Sikspārņu centru.
10. Apskatīt Daugavpils cietoksni kā valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures pieminekli.
11.Iepazīt keramiķa profesijas pamatus. Iejusties keramiķa lomā un izveidot savu mākslas darbu no māla, apmeklējot Daugavpils Māla Mākslas centru.
12. Iepazīties ar programmēšanas pamatiem. Izveidot savu vadāmo robotu.
13. Apgūt māku gleznot, paskatoties uz pasauli citādāk – studējot dabu, to vērojot un izjūtot.
14. Dažādu sporta veidu iepazīšana (futbols, volejbols, florbols, badmintons, basketbols, novuss u.c.), vispusīgi attīstot bērnu fiziskās spējas.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8:00 – 8:30 rīta pulcēšanās
8:30 – 8:50 rīta rosme
8:50 – 9:00 iepazīšanās ar dienas gaitu
9:00 – 9:30 brokastis
9:30 – 11:00 radošas darbības
11:00 – 12:30 kustību rotaļas
12:30 – 13:00 pusdienas
13:00 – 14:00 lasīšanas laiks , galda spēles
14:00 – 16:30 stafetes , konkursi , ekskursijas
16:30 – 16:40 dienas izvērtējums
16: 40 – 17:00 launags
17:00 – noslēgums

Informācija par nometnes vadītāju
Nikolajs Novikovs
26794647 nometne2022@gmail.com