izdrūkāt

“Programmēšana kopā ar scandiweb”

Nometnes norises vieta: Daugavpils Centra vidusskola (jūlijs-1)

Norises laiks: 04.07.2022. - 22.07.2022.

Nometnes norises adrese: Kandavas iela 17, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Programmēšana kļūst par vienu no mūsdienu pamatprasmēm, bet diemžēl skolas mācību programma ir tālu no reālajām prasībām šajā jomā. Nometnes tematika ir mūsdienīgā programmēšana un tās prasības darba tirgū. Iepriekšējā sagatavošanās nav nepieciešama.

Bērnu vecums: 15 - 17

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 20

Nometnes mērķis:
Rādīt priekšstatu un interesi par mūsdienīgo programmēšanu un iesaistīt izglītojamos IT tehnoloģiju apguvē.

Nometnes uzdevumi:

1. Sniegt priekšstatu par mūsdienīgajām tehnoloģijām programmēšanā un populārajām programmēšanas valodām darba tirgū.
2. Iepazīstināt izglītojamos ar strādājošo IT uzņēmumu reālajiem uzdevumiem.
3. Iepazīstināt ar mūsdienīgās programmēšanas valodas pamatiem.
4. Iemācīt strādāt komandā, risinot kopīgos uzdevumus.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Visas teorētiskās un praktiskās nodarbības pasniegs strādājošie IT uzņēmuma speciālisti, lietojot tādas metodes: individuālais darbs, grupu darbs, pašvadītas mācīšanās, mācību ekskursija, izpēte, pārrunas, praktiskais darbs.
Aktivitātes:
Izbrauciens pa Daugavu ar plostu vai liellaivu.
Latgales sporta suņu biedrības paraugdemonstrējumu apmeklēšana.
Ziepju un vannas bumbu gatavošanas vai sveču liešanas nodarbība.
Avārija brigādes parka apmeklējums.
Daugavpils inovāciju centra apmeklējums.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00-8.50 –Pulcēšanās
9.00-9.30 - Brokastis
9.30- 12.00 – Tematiskās nodarbības
12.30-13.00 – Pusdienas
13.00 -14.00– Tematiskās nodarbības
14.00-15.30 - Aktivitātes vai nodarbība (pastaigas, ekskursijas, sporta aktivitātes, sacensības utt.)
15.30 – Launags
16.00 -17.00 – Aktivitātes pēc interesēm. Dienas noslēgums, pārdomas.

Informācija par nometnes vadītāju
Veronika Krūmgolde
27029099 veronika.krumgolde@inbox.lv