izdrūkāt

"Jautrais gudrinieks"

Nometnes norises vieta: Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola (Aveņu iela 40, Daugavpils)

Norises laiks: 03.07.2023. - 24.07.2022.

Nometnes norises adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Pavadīt brīvo laiku lietderīgi, radoši un interesanti. Spēles formā bērni iegūs jaunas zināšanas un iemaņas, kas noderēs skolas dzīvē.

Bērnu vecums: 7 - 10 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Bērnu vasaras atpūtas organizēšana, redzesloka paplašināšana, kultūras un izglītības līmeņa paaugstināšana.

Nometnes uzdevumi:

 radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšana ar iespējām;
 attīstīt fiziskās un garīgās īpašības;
 nodrošināt pozitīvu draudzīgu atmosfēru;
 dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās, ekskursijās;
 radīt iespēju bērniem izteikt savu ideju un palīdzēt realizēt to;
 ievērot veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Drošības dienas- iepazīšanās ar drošības noteikumiem.
Sporta dienas- nometnes laikā bērni spēlēs:
- sporta spēles (volejbolu, basketbolu, tautas bumbu, futbolu, novusu, dambreti);
- dažādas stafetes.
Konkursu dienas - dziedāšanas un dejošanas konkursi, aktieru meistarības spēles, intelektuāli un atjautības konkursi un spēles, frizieru konkurss, masku šovs.
Radošās dienas - radošas darbnīcas (zīmējumi, kolāžas, darbs ar dabas materiāliem, darbs ar audumiem un papīru, bērni
minēs mīklas par dabu, zīmējot veidos rokdarbus , izmantojot dabas materiālus.
Pārgājiena dienas - audzinātāja ar bērniem rīkos pikniku; izspēlēs etīdes, muzeja vai izstādes apmeklēšanas.
Veselības dienas - rīkos viktorīnu, atbilstoši tematikas nosaukumam, skatīsies multfilmu par veselību, runās par ēdienu uzturu, spēlēs spēli, kur ir jāiejūtas ārsta lomā.
Nometnes svinēšana - koncerti ,, Ko tu proti? ,, un ,,Mēs esam talantīgi’’.
Humora dienas - jautras spēles un izrādes, konkursi.

Nometnes beigās rīkosim noslēgšanas koncertu, kurā tiks aicināti visi nometnes dalībnieki.

Apmeklējuma vietas:
Daugavpils cietoksnis
Latgales Centrālā bibliotēka un Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs
Daugavpils Māla mākslas centrs
Latgales zoodārzs
Ekspozīcija “Retro Garaž-D”
Tradīciju mājas apmeklējums un ekspozīcijas “Viedais galds” apskate
Brauciens pa Daugavu ar kuģīti “Sikspārnis”
Biedrība „LATGALES AIRĒŠANAS UN TŪRISMA CENTRS”
Daugavpils Piekrastes bibliotēka
JuRita mini Zoo
Vizināšanas ar zirgiem (Mežciems).

Meistarklase „ Jautrā vingrošana”
Ekskursija ārpus pilsētas - Maza Siguldiņa

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

08.00-09.00 - pulcēšanās/tikšanās
09.00-09.30 - rīta rosme
09.30-10.00 - brokastis
10.00- 12.30 - nometnes pasākumi, vaļasprieki,
ekskursijas, pārgājieni, spēles
12.30-13.00- pusdienas
13.00-15.15- nodarbības pēc interesēm, radošas darbnīcas, ekskursijas
15.15- 15.50- launags
15.50-17.00- vaļasprieki, spēles svaiga gaisā, dienas
rezultāti, apbalvošana

Informācija par nometnes vadītāju
Jeļena Šilova
26063670 jelena.ma@inbox.lv