izdrūkāt

"Jaunība”

Nometnes norises vieta: BJC “Jaunība”

Norises laiks: 02.06.2022. - 22.06.2022.

Nometnes norises adrese: Saules iela 7, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: “Vasaras laukums – Radām jaunas iespējas”

Bērnu vecums: 8 - 14

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Nometnes galvenais mērķis ir veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, sociālo prasmju veidošanos sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību, kura ir spējīga sadarboties ar pārējiem savu mērķu sasniegšanai.

Nometnes uzdevumi:

1. Iepazīstināt bērnus ar BJC “Jaunība” radošajiem pulciņiem ( BJC ”Jaunība” radošas darbnīcas nodarbošanās un pulciņu nodarbības);
2. Attīstīt un veicināt bērnu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
3. Attīstīt bērnos interesi par sporta spēlēm ( Sporta spēles “Pilsētiņas ieņemšana” , jautrie starti);
4. Veicināt saskarsmi bērnu vidū, attīstīt spējas komunicēties (spēle “Scavenger hunt” - Stropos);
5. Veicināt veselīgu dzīvesveidu (Tūrisma diena - Stropos mežā);
6. Attīstīt bērnos interesi par mūsdienu dzīves notikumiem un rīkot aktivitātes par bērnu drošību (spēle “Droša vasara!”).

Nometnes plānotās aktivitātes:

1. Zīmējumu konkurss „Vasaras svētki!”;
2. Jautrie starti ”Sportosim kā Olimpieši!” - šo dienu, rīkos stafetes, tiks organizētas sporta un izklaides spēles;
3. Sporta spēles “Pilsētiņas ieņemšana” un “Gorodki”, komandas spēles, kura attīstīt prasmi sadarboties vienotā komandā;
4. Tūrisma diena (Stropos mežā) un spēle “Scavenger hunt”(Stropos) šīs dienas ietvaros audzinātāja ar bērniem rīkos pikniku, runās par ēdienu uzturu, spēlēs spēli, kur ir jāiejūtas ārsta lomā, izspēlēs etīdes;
5. Spēle “Droša vasara!”; rīkos aktivitātes par bērnu drošību, spēlēs intelektuālās un atjautības spēli;
6. Ekskursijā dienu ietvaros bērni dosies BJC ”Jaunība” apkaimes brīvā laika klubos (Ķīmijas, Ruģeļu, Križi);
7. Piedzīvojuma parka ”Daugavpils Tarzāns” apmeklējums;
8. Glābšanas dienests un vizināšanas ar laivām;
9. Zoodārza apmeklējums;
10. Ir plānota ekskursija ārpus pilsētas.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās / tikšanās
9.00 - 9.30 - rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.00– 12.00 – pulciņu nodarbības, nodarbošanās radošās darbnīcas, laivošana ezerā;
12.30 – 14.00 – pusdienas
14.30– 17.00 – izklaides, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
16.00 – 16.30 – launags
17.00 - ceļš uz mājam

Informācija par nometnes vadītāju
Tatjana Smirnova
29208380 sta@inbox.lv