izdrūkāt

"Krāsa un gaisma mums apkārt"

Nometnes norises vieta: Daugavpils Centra vidusskola

Norises laiks: 02.06.2022. - 22.06.2022.

Nometnes norises adrese: Kandavas iela 17, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Veicināt izpratni par krāsu un gaismu nozīmi ikdienā un sadzīvē. Iepriekšēja sagatavošanās nav nepieciešama.

Bērnu vecums: 9 - 15

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 50

Nometnes mērķis:
Rādīt interesi par eksaktajām zinātnēm. Iegūt izpratni par fizikas parādību - gaismu. Atklāt datorzinību, mākslas, mūzikas un dabaszinību saistību ikdienas dzīvē.

Nometnes uzdevumi:

1. Sniegt priekšstatu, kas ir gaisma un krāsa (dabaszinības) un kā to pielietot ierīcēs.
2. Loģisko zināšanu pielietošana dažādās jomās pamatuzdevumu risinājumos robotikā (Programmēšanas pamati).
3. Sadarbības prasmju attīstība, strādājot komandā.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Grupu darbs dažādu jomu darbnīcās, lai sniegtu zināšanas un apgūtu praktiskās iemaņas – apmācītu redzēt pasauli apkārt mums un izprast to, radīt un veidot.
Pedagogi un radošie jaunieši (māksla, dizains, tehnoloģijas, informātika un fizika) iepazīstina skolēnus ar dažādām jomām un to izpausmēm un kopīgiem spēkiem veido izpratni par krāsas un gaismas nozīmi mums apkārt.
Nometnes apmeklējuma vietas:
Latgales zoodārza apmeklējums (tematiska nodarbība);
Meistarklase „ Ziepju izgatavošana” (tematiska nodarbība);
Redzes loka paplašināšana - pilsētas apskates ekskursija;
Daugavpils inovāciju centra apmeklējums;
Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums;
Dārzkopības tūre stādu audzētavā “Gartda”;
Meistarklase pie amatnieka Valda Grebeža;
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra apmeklējums;
Virtuālais enerģētikas muzejs;
Saistībā ar Covid-19 riskiem ekskursijas var mainīties.
Plānotās ekskursijas ārpus pilsētas: Kurzemes democentra – tehnoloģiju un zinātnes muzeja Ventspilī apmeklējums.
Rīga Ilūziju muzeja "Cosmos" apmeklējums.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8:00 tikšanās
9:00 brokastis
10:00-12:00 1. aktivitāte
12:00-12:30 pusdienas
12:30- 13:00 brīvais laiks
13:00-15:00 2.aktivitāte
15:00-15:30 brīvais laiks – nodarbības pēc interesēm
15:30 – launags
16:00- 17:00 refleksija

Informācija par nometnes vadītāju
Svetlana Lukjanova
26856471 deluksa@inbox.lv