izdrūkāt

“Vasaras aktīvists”

Nometnes norises vieta: Daugavpils Saskaņas pamatskola

Norises laiks: 03.07.2023. - 24.07.2023.

Nometnes norises adrese: Parādes iela 7, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Aktīva un pozitīva laika pavadīšana.

Bērnu vecums: 7 – 10 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Veidot izpratni par veselīga dzīvesveida vērtību un fizisko aktivitāšu nozīmi tajā, veicināt izpratni par nepieciešamību rūpēties par savu fizisko attīstību, lietderīga brīvā laika pavadīšanu. Jaunu spēju un interešu atklāšana.

Nometnes uzdevumi:

nostiprināt bērna fizisko veselību;
* veidot bērna izpratni par savstarpējo sadarbību, cieņu, izpalīdzību;
* pilnveidot bērna zināšanas par drošību viņam apkārt;
* dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās;
* radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām;
* sekmēt bērna tikumisku, ētisku un estētisku audzināšanu;
* apmeklēt dažādus pilsētas objektus;
* parādīt bērna ka lietderīgi un aktīvi var pavadīt brīvu laiku.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Dosimies pastaigās un ekskursijās.

Apmeklēsim Daugavpils inovāciju centru.

Apmeklēsim Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centru.

Dosimies pilsētas apskates ekskursijās (1,5 h).

Apmeklēsim Latgales zoodārzu.
Apmeklēsim Daugavpils Māla mākslas centru.
Apmeklēsim VUGD.
Spēlēsim dažādas aktīvas spēles (futbols, “Tautas bumba”, “Mednieks un pīles”, “Diena un nakts”, “Karstais kartupelis” u.c.)
Spēlēsim dažādas galda spēles.
Organizēsim orientēšanās aktivitātes skolā un tās teritorijā (meklēsim kontrolpunktus ar dažādiem interesantiem uzdevumiem).
Notiks foto orientēšanās diena pilsētā (iepazīsim tuvāk pilsētu aktīvajā pastaigā).
Organizēsim aktīvas stafetes (komandu darbs, savstarpēji sadarbosimies).
Notiks Tūrisma diena (pārgājiens Stropu ezera apkārtnē).
Organizēsim talantu konkursus zīmēšanā, veidošanā, dejošanā, dziedāšanā)

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

08.00-09.00 – tikšanās
09.00-09.30- rīta rosme
09.30-10.00 – brokastis
10.00- 12.30 – pirmā aktivitāte (nometnes pasākumi, ekskursijas, pārgājieni, spēles, stafetes)
12.30-13.00 - pusdienas
13.00-15.15 - otrā aktivitāte (nodarbības pēc interesēm, radošas darbnīcas, ekskursijas
15.15 - 15.50- launags
15.50 - 17.00 - spēles svaiga gaisā, dienas rezultāti, apbalvošana

Informācija par nometnes vadītāju
Vera Kukjane
27149987 kukjane_vera@inbox.lv