izdrūkāt

“Kopā roku rokā – 3”

Nometnes norises vieta: J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija

Norises laiks: 01.08.2022. - 19.08.2022.

Nometnes norises adrese: Marijas iela 1E, 1D, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Kustība veido prātu, sirdi un ķermeni

Bērnu vecums: 7 - 10

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Radīt bērniem iespēju saturīgi un izglītojoši pavadīt savu brīvo laiku, lai mācīsies pozitīvas saskarsmes prasmes, analizēt savu un citu rīcību, attīstīs savus talantus, nodarbojoties ar dažādām sporta spēlēm un stafetēm, mākslu, dziedāšanu, dejošanu un teātra mākslu.

Nometnes uzdevumi:

1. Attīstīt bērnu un jauniešu sadarbības un pozitīvas saskarsmes prasmes;
2. Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par vienotību, komandas darbu un savstarpējo atbalstu;
3. Popularizēt veselīgo dzīvesveidu;
4. Iesaistīt bērnus un jauniešus sporta un radošajās aktivitātēs.

Nometnes plānotās aktivitātes:

1. Nodarbības mākslā un teātra mākslā
2. Nometnes grupas saliedēšanas nodarbības
3. Jautras un interaktīvas nodarbības poļu un angļu valodas
4. Komandu sporta spēles
5. Radošo un sporta uzdevumu izpildīšana
6. Rotaļu laukuma apmeklēšana
7. Tikšanās ar ielu vingrotājiem – vingrinājumi svaigā gaisā
8. Tikšanās ar Zemessargiem – grupu saliedēšanas spēles
9. Tikšanās ar uzņēmuma „Dautkom” komandu – nodarbība “Darbs ar video”
10. Latgales zoodārza apmeklējums – interaktīva nodarbība
11. Energy School biedrība - Relaksējoša elpošana, Cigun vingrošana.
12. Latgales sporta suņu biedrība – interaktīva nodarbība ar suņiem
13. Biedrība „ Jautrie bērni” - Meistarklase „ Jautrā vingrošana”
14. Dārzkopības tūre stādu audzētavā “Gartda” – iepazīšanas ar dabu
15. Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums
16. Daugavpils Māla Mākslas centra ekspozīcijas apskate un nodarbība

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
9.00 – 9.15 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.00 – izklaides, ekskursijas, tikšanas, rotaļās, spēles, nodarbības, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.30 – 13.00 – pusdienas
13.15 – 15.00 – izklaides, ekskursijas, tikšanas, rotaļās, spēles, nodarbības, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām 15.00 – 15.30 – launags
16.00 – 17.00– dienas kopsavilkums un secinājumi

Informācija par nometnes vadītāju
Ņina Šukste
22726178 ninashukste@inbox.lv