izdrūkāt

“Kopā - mēs esam spēks”

Nometnes norises vieta: J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija

Norises laiks: 31.07.2023. - 18.08.2023.

Nometnes norises adrese: Marijas iela 1E, 1D, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Valoda, kultūra, daba, aktīvs dzīvesveids

Bērnu vecums: 7 - 10 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Radīt bērniem iespēju saturīgi un izglītojoši pavadīt savu brīvo laiku, attīstīt pozitīvas saskarsmes prasmes, analizēt savu un citu rīcību un tās ietekmi uz apkārtējo vidi, attīstīt savus talantus.

Nometnes uzdevumi:

1. Attīstīt bērnu un jauniešu sadarbības un pozitīvas saskarsmes prasmes;
2. Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par Latvijas dabu un kultūru;
3. Popularizēt veselīgo dzīvesveidu;
4. Iesaistīt bērnus un jauniešus sporta un radošajās aktivitātēs.

Nometnes plānotās aktivitātes:

- Jautrās rīta rosmes;
- Ikdienas radošās meistarklases;
- Dažādu sporta veidu spēles (futbols, basketbols, volejbols utt.);
- Jautras un interaktīvas nodarbības latviešu, poļu, angļu valodās;
- Pasākumi un aktivitātes svaigā gaisā;
- Biedrība „ Jautrie bērni” - Meistarklases „ Jautrā vingrošana” un „Ceļojošā laboratorija”;
- Dārzkopības tūre stādu audzētavā “Gartda” – iepazīšanas ar dabu;
- Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums;
- Daugavpils inovāciju centra apmeklējums;
- Daugavpils cietokšņa apmeklējums;
- Zirgu izjādes;
- Dejosim, dziedāsim, zīmēsim un neaizmirstami pavadīsim laiku.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
9.00 – 9.15 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.00 – izklaides, ekskursijas, tikšanas, rotaļās, spēles, nodarbības, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.30 – 13.00 – pusdienas
13.15 – 15.00 – izklaides, ekskursijas, tikšanas, rotaļās, spēles, nodarbības, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām 15.00 – 15.30 – launags
16.00 – 17.00– dienas kopsavilkums un secinājumi

Informācija par nometnes vadītāju
Jeļena Skopina
27188214 jelena.skopina@dpolvsk.lv