izdrūkāt

“Kamera, gaisma, aiziet!””

Nometnes norises vieta: Daugavpils Valstspilsētas vidusskola (Tautas iela 11, Daugavpils)

Norises laiks: 02.06.2023. - 22.06.2023.

Nometnes norises adrese: Tautas iela 11, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Mākslas prieki

Bērnu vecums: 7 - 11 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Nodrošināt nometnes dalībniekiem saturīgu, izglītojošu un atraktīvu brīva laika pavadīšanu vasarā.

Nometnes uzdevumi:

- Pilnveidot zināšanas par Daugavpils kultūras vietām, kultūras pieminekļiem, mākslu un izglītojošās atpūtas iespējām.
- Veicināt radošuma attīstību un bērna talantu izcelšanu,
- Vecināt un attīstīt sadarbības prasmes;
- Attīstīt uzstāšanās prasmes
- Attīstīt IT tehnoloģiju spējas;
- Attīstīt radošumu mākslas jomā;
- Praktizēt veselīgu dzīvesveida izpratni un pārnesi uz aktiermeistarību

Nometnes plānotās aktivitātes:

• Nometnes dalībnieki vasaru izbaudīs radošā, atraktīvā un izzinošā gaisotnē par kino, teātri un mākslu, apmeklēs muzejus un kultūras vietas, pētīs filmas un teātra uzvedumus, dosies izbraukumos un ekskursijās.
• Kino dienās bērni iepazīsies un uzzinās jaunu informāciju par Latvijas kino pasauli, kino režisora, scenārista profesiju. Iepazīsies ar viena režisora dzīvesstāstu. Dosies pilsētas kvestā, meklēs vietas, kur ir notikušas kādas izrādes vai kino filmēšana.
• Skatuves dienās bērni dosies uz Daugavpils teātri, iepazīsies ar Daugavpils teātra dzīvi un aktiera darbību. Kopīgi apgūs aktiermākslu un runas mākslu, iestudēs teatrālos uzvedumus. Iepazīsies ar viena aktiera stāstu, un kopīgi strādās meistarklasē.
• Mākslas dienās bērni iepazīsies ar Latgales mākslas
meistariem un viņu darbiem, zīmēs dažādās tehnikās (zīmuļi, flomāsteri, ūdenskrāsas, akvareļkrāsas, ogle), veidos un konstruēs no dažādiem materiāliem
(plastilīns, māls, papīrs, kartons, plastikāts), apmeklēs meistardarbnīcas Daugavpils Mākslas iestādēs (Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils Māla centrs, …), no iepazītajām tehnikām veidos gala koncerta dekorācijas un rekvizītus, bet pirms tā uzzinās, kas ir dekorācijas un rekvizīti.
• Tūrisma dienās dalībnieki iepazīsies ar Latgales dabas objektiem un resursiem, kā arī ar kultūras un atpūtas iespējām Daugavpilī un ārpus tās.
• Tehnoloģiju dienās bērni un jaunieši mācīsies un izpratīs tehnoloģiju lietpratību viņu ikdienā, mācīsies veidot GIF, īsfilmas uz saviem mobilajiem tālruņiem, mācīsies filmēt reportāžas no notikumu vietas un montēt to visu kopā. Veidos īsus stāstus ar audio un video.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – Pulcēšanās. Pastaiga. Sporta aktivitātes
9.00 – 9.30 – Rīta rosme. Rīta aplis
9.30 – 10.00 – Brokastis
10.00 – 12.30 – Radošās darbnīcas. Ekskursijas. Pastaiga.
Sporta aktivitātes
12.30 – 13.00 – Pusdienas
13.00 – 15.30 – Radošās darbnīcas. Izklaides, konkursi,
plenēri. Pastaiga. Aktiermeistarība, skatuves kustība, utt.
15.30 – 16.00 – Launags
16.00 – 17.00 – Nodarbības pēc interesēm. Īsais stāsts no profesijas. Atsildīšanās, rotaļas un spēles. Dienas noslēgums, izvērtējums

Informācija par nometnes vadītāju
Ilma Petrova
28838233 kupcovailma@gmail.com