JAUNATNES LIETU POLITIKA: Izaicinājumi un kvalitāte, 25.09.2014 (fotos: 5)