Latvijas karavīrs Laikmetu griežos Ilūkstē, 06.11.2020 (fotos: 1)