Jaunatnes nodaļas speciālisti, 11.02.2020 (fotos: 1)