Jaunatnes nodaļa gatavojas Ziemassvētkiem, 13.12.2018 (fotos: 1)