Jaunatnes lietu speciālistu apmaiņas brauciens, 11.10.2017 (fotos: 20)