Jauniešu domes fotokonkursa apbalvošana, 01.08.2016 (fotos: 6)