Reģionālā diskusija "Kafija ar politiķiem" Rēzeknē, 18.05.2016 (fotos: 9)