Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas (15-19 gadi) pamatsaraksts


Jaunieši
Sistēmas kods Tālrunis
Jaunieši no daudzbērnu ģimenēm
Sistēmas kods Tālrunis
Jaunieši, kuriem ir maznodrošinātas, trūcīgas ģimenes statuss
Sistēmas kods Tālrunis