izdrūkāt

"Jautrā vasara"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 15.vidusskola

Norises laiks: 03.06.2019. - 28.06.2019.

Nometnes norises adrese: Valkas iela 4, Daugavpils

Сena: 90 EUR

Nometnes tematika: Mana dzimtene (Valsts un pilsēta)

Bērnu vecums: 6 - 10

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, audzināt bērnos cienīgu attieksmi pret klasesbiedriem, audzinātājiem, apkārtējo vidi. Piedāvāt iespēju bērniem atpūsties, attīstīties un tajā pašā laika iegūst jaunas zināšanas par savu Dzimteni.

Nometnes uzdevumi:

- apmeklēt dažādus pilsētas objektus;
- organizēt zīmējumu, dzejoļu, krustvārdu mīklu konkursus par Daugavpili un Latviju;
- apmeklēt Daugavpils pilsētas svētkus;
- apmeklēt pilsētas vēsturiskās vietas;
- apmeklēt pilsētas infrastruktūras nozīmīgas vietas.
- radīt priekšstatu par atsevišķām sporta spēlēm;
- radīt apstākļus jauno iemaņu iegūšanai;
- dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās;
- veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

1. Iepazīšanās ar prezentāciju par Daugavpili.
2. Iepazīšanās ar pilsētas vēsturi (īsi, galvenie vēsturiskie notikumi).
3. Pilsētas svētku apmeklēšana.
4. Kolāžas par pilsētas svētkiem izveidošana.
5. Zīmējumu konkurss „Mana pilsēta”.
6. Eseju konkurss „Manas pilsētas nākotne”.
7. Daugavpils cietokšņa apmeklēšana.
8. M.Rotko centra apmeklēšana.
9. „Baznīcu kalna” apmeklēšana.
10. Uzņēmuma „Dautkom” apmeklēšana.
11. Uzņēmuma „Daugavpils ūdens” apmeklēšana.
12. Uzņēmuma „Daugavpils satiksme” apmeklēšana.
13. VUGD apmeklēšana.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Pilsētas svētku apmeklēšana
Daugavpils cietokšņa apmeklēšana
„Baznīcu kalna” apmeklēšana
Uzņēmuma „Dautkom” apmeklēšana
Uzņēmuma „Daugavpils ūdens” apmeklēšana
Uzņēmuma „Daugavpils satiksme” apmeklēšana
VUGD apmeklēšana
Airēšanas sporta kluba apmeklēšana
„Silverscreen” kinoteātra apmeklēšana

Dienas kārtība:

8.00 – 8.45 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.00 – rīta rosme
9.00 – 9.30 – brokastis
9.30 – 12.00 – izklaides, rokdarbi, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.00 – 12.30 – pusdienas
13.00 – 15.00 – nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas 15.00 – 15.15 – launags
15.15 – 17.00 – interešu pulciņi, pastaiga.

Informācija par nometnes vadītāju
Aleksejs Vasiļjevs
29991606 vasalvik1971@inbox.lv