izdrūkāt

"Jautrā vasara"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 15.vidusskola

Norises laiks: 14.06.2021. - 08.07.2021.(strādās 19.06., nestrādās 23.06.,24.06.,25.06.)

Nometnes norises adrese: Valkas iela 4, Daugavpils

Сena: 92 EUR

Nometnes tematika: Mana dzimtene (Valsts un pilsēta)

Bērnu vecums: 7 - 10

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, audzināt bērnos cieņpilnu attieksmi pret klasesbiedriem, audzinātājiem, apkārtējo vidi. Piedāvāt iespēju bērniem atpūsties, attīstīties un tajā pašā laikā iegūt jaunas zināšanas par savu Dzimteni.

Nometnes uzdevumi:

- apmeklēt dažādus pilsētas objektus;
- organizēt zīmējumu, dzejoļu, krustvārdu mīklu konkursus par Daugavpili un Latviju;
- apmeklēt dažādus Latvijas kultūrvēsturiskus objektus;
- apmeklēt pilsētas vēsturiskās vietas;
- apmeklēt pilsētas infrastruktūras nozīmīgas vietas.
- radīt priekšstatu par atsevišķām sporta spēlēm;
- radīt apstākļus jauno iemaņu iegūšanai;
- dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos. pārgājienos, sporta sacensībās;
- veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

1. Iepazīšanas ar Prezentāciju par Daugavpils pilsētu.
2. Iepazīšanas ar pilsētas vēsturi (īsi, galvenie vēsturiskie notikumi).
4. Kolāžas par pilsētas svētkiem izveidošana.
5. Zīmējumu konkurss „Mana pilsēta”.
6. Eseju konkurss „Manas pilsētas nākotne”
7. Daugavpils cietokšņa apmeklēšana.
8. M.Rotko centra apmeklēšana.
9. „Baznīcas kalna” apmeklēšana.
10. Uzņēmuma „Dautkom” apmeklēšana.
11. Uzņēmuma „Ūdensvads” apmeklēšana.
12. Uzņēmuma „Daugavpils satiksme” apmeklēšana.
13. VUGD apmeklēšana.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Parka „Daugavpils Tarzāns” apmeklēšana, Uzņēmuma „Baltcom” apmeklēšana. Uzņēmuma „Ūdensvads” apmeklēšana. Uzņēmuma „Daugavpils satiksme” apmeklēšana. VUGD apmeklēšana. Biedrība „LATGALES AIRĒŠANAS UN TŪRISMA CENTRS” Z/S „Kļavas” (lokšaušana un ziepju izgatavošana), Daugavpils novadpētniecības muzejs (ar gida pavadību), Daugavpils Māla mākslas centrs, Latgales Zoodārzs ar gida pakalpojumiem,
2 ekskursijas ārpus pilsētas- uz Rēzekni - 09.06.2021., uz Jēkabpili - 29.06.2021.

Dienas kārtība:

8.00 – 8.45 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.00 – rīta rosme
9.00 – 9.30 – brokastis
9.30 – 12.00 – izklaides, rokdarbi, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.00 – 12.30 – pusdienas
13.00 – 15.00 – nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas 15.00 – 15.15 – launags
15.15 – 17.00 – interešu pulciņi, pastaiga

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Informācija par nometnes vadītāju
Aleksejs Vasiļjevs
29991606 vasalvik1971@inbox.lv