izdrūkāt

"Jautrā vasara"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 15.vidusskola

Norises laiks: 04.06.2018 - 29.06.2018.

Nometnes norises adrese: Valkas iela 4, Daugavpils

Сena: 91 EUR

Nometnes tematika: Mana dzimtene (Valsts un pilsēta)

Bērnu vecums: 6 - 10

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 16.00

Cilvēku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, audzināt bērnos cienīgo attieksmi pret klasesbiedriem, audzinātājiem, apkārtējo vidi. Piedāvāt iespēju bērniem atpūsties, attīstīties un tajā pašā laika iegūst jaunas zināšanas par savu Dzimteni.

Nometnes uzdevumi:

- Apmeklēt dažādus pilsētas objektus;
- Organizēt zīmējumu, dzejoļu, krustvārdu mīklu konkursus par Daugavpils un Latviju;
- Apmeklēt Daugavpils pilsētas svētkus;
- Apmeklēt pilsētas vēsturiskās vietas;
- Apmeklēt pilsētas infrastruktūras nozīmīgas vietas.
- Radīt priekšstatu par atsevišķām sporta spēlēm;
- Radīt apstākļus jauno iemaņu iegūšanai;
- Dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos. pārgājienos, sporta sacensībās;
- Veicināt veselīgu dzīvesveidu;

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

1. Iepazīšanas ar prezentāciju par Daugavpili.
2. Iepazīšanas ar pilsētas vēsturi (īsi, galvenie vēsturiskie notikumi).
3. Pilsētas svētku apmeklēšana.
4. Kolažas par pilsētas svētkiem izveidošana.
5. Zīmējumu konkurss „Mana pilsēta”.
6. Eseju konkurss „Manas pilsētas nākotne”
7. Daugavpils cietokšņa apmeklēšana.
8. M.Rotko centra apmeklēšana.
9. „Baznīcas kalna” apmeklēšana.
10. Uzņēmuma „Dautkom” apmeklēšana.
11. Uzņēmuma „Ūdensvads” apmeklēšana.
12. Uzņēmuma „Daugavpils satiksme” apmeklēšana.
13. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apmeklēšana.
14. Daugavpils novadpētniecības muzeja apmeklēšana
15. Daugavpils māla mākslas centra apmeklēšana.
16. Daugavpils Zoodārza apmeklēšana.
17. Loku šaušana un ziepju veidošana.
18. Vizināšanas ar laivām

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils pilsētas svētki
Daugavpils Cietoksnis
„Baznīcas kalns”
Uzņēmums „Dautkom”
Uzņēmums „Ūdensvads”
Uzņēmums „Daugavpils satiksme”
Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Airēšanas sporta klubs
„Silverscreen” kinoteātris
Daugavpils novadpētniecības muzejs
Daugavpils māla mākslas centrs
Daugavpils Zoodārzs

Dienas kārtība:

8.00 – 8.45 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.00 – rīta rosme
9.00 – 9.30 – brokastis
9.30 – 12.00 – izklaides, rokdarbi, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.00 – 12.30 – pusdienas
13.00 – 15.00 – nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas 15.00 – 15.30 – launags
15.30 – 16.00 – interešu pulciņi

Informācija par nometnes vadītāju
Aleksejs Vasiļjevs
29991606 vasalvik1971@inbox.lv