izdrūkāt

"21.gadsimta iemaņu skola”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 9.vidusskola

Norises laiks: 06.08.2018. - 24.08.2018.

Nometnes norises adrese: 18.Novembra iela 47, Daugavpils

Сena: 73 EUR

Nometnes tematika: Mūsdienu pasaulē noderīgu iemaņu apgūšana

Bērnu vecums: 6 - 11

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Attīstīt bērnos radošumu un kritisko domāšanu, veicināt tajos problēmu risināšanas spējas ar dažādu kolektīvu aktivitāšu palīdzību.

Nometnes uzdevumi:

Attīstīt katra bērna individuālās rakstura iezīmes, kuras palīdzēs arī tālākajā dzīves ceļā ;
2.Attīstīt bērnos kritisko domāšanu;
3. Attīstīt problēmu risināšanas spējas;
4. Attīstīt radošumu un efektīvas domāšanas spējas;
5. Attīstīt komunikācijas un valodu prasmes;
6. Attīstīt līdera, oratora spējas;
7. Lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Nometnes laikā bērni iemācīsies izveidot savu komandu un kļūt par līderi, uzzinās kas ir laika menedžments un kā to pielieto darbā. Iemācīsies runāt publikas priekšā un prezentēt savus projektus, apgūs efektīvas komunikācijas prasmes un informācijas apstrādes iemaņas, iegūs kritiskās domāšanas pamatus. Bērni būs stimulēti strādāt komandās, sekmējot viņu socializēšanos un spēju komunicēt ar vienaudžiem.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils zinātkāres centrs „Zino”( vai Lego robotehnika)
Daugavpils pilsētas kinoteātris „Silver Screen”
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

Ekskursijas pa Daugavpils pilsētu, Daugavpils ievērojamāko vietu apskate.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 pulcēšanās
8.45 – 9.15 rīta rosme, spēlēs
9.30 – 10.00 brokastis
10.15 – 12.00 radošās darbnīca, ekskursijas, valodu apgūšana, radošas nodarbības
12.15 – 13.00 pusdienas
13.15 – 15.00 radošas nodarbības, ekskursijas, valodu apgūšana
15.15 – 15.40 launags
15.55 – 17.00 interešu pulciņi, radošas nodarbības, izklaides, rotaļās

Informācija par nometnes vadītāju
Oļegs Ļitvinovs
20371892 erfolg@inbox.lv