izdrūkāt

"Laikmetu griežos"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 13.vidusskola

Norises laiks: 04.06.2018. - 29.06.2018.

Nometnes norises adrese: Valkas iela 4a, Daugavpils

Сena: 91 EUR

Nometnes tematika: Media + dzīva angļu valoda

Bērnu vecums: 6 - 12

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Veicināt bērnu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sniegt iespēju iepazīt dažādas mediju jomas, darboties praktiski ar dažādiem mediju rīkiem ar integrētam nodarbībām angļu valodā.

Nometnes uzdevumi:

 Nodrošināt bērnu intelektuālā potenciāla attīstīšanu ar pētnieciskām, praktiskām, debašu un radošām nodarbībām, tādējādi paaugstinot arī motivāciju un mērķtiecību turpmāk attīstīt savus talantus
 Pilnveidot personības kompetences, audzināt toleranci, izpratni par savas un citu valstu kultūru un tradīcijām, uzvedības normām, vēsturiskajām un politiskajām norisēm
 Sniegt zināšanas un veicināt izpratni par publiskās runas, lietišķās etiķetes pamatprincipiem, mediju izmantošanas daudzveidīgajām iespējām;
 Nodrošināt aktīvu, intelektuālu un sportisku brīvā laika pavadīšanu;
 Pilnveidot prasmes darboties grupā, komandā, būt līderim, izmantojot neformālās izglītības metodes;
 Veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

 Iepazīsim dažādu mēdiju darbību – drukāto presi, radio, TV, interneta portāliem, blogiem u.c.
 Praktiskajās nodarbībās dalībnieki mācīsies veidot ziņas, rakstus foto reportāžas, blogus, uzlabos savu runas un rakstītprasmi utml.
 Debašu un argumentācijas nodarbības runāsim par preses brīvību, mēdiju ētiku un citiem jautājumiem. Tas palīdzēs nostiprināt priekšstatu par brīvas un kvalitatīvas žurnālistikas pamatprincipiem.
 Apmeklēsim Daugavpils televīzijas un interneta pakalpojumu sniegšanas kompāniju “Dautkom”.
 Ciemosim laikraksta “Latgales laiks” redakcijā.
 Izveidosim par godu „Latvija-100” nometnes avīzes
 Piedalīsimies sporta pasākumos , darbosimies radošas darbnīcās, kurās katrs individuāli varēs atklāt sevī jaunus talantus un attīstīt radošas dotības un spējas.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils pilsētas kinoteātris „Silver Screen”
Glābšanas dienests un vizināšanas ar laivām.
Daugavpils pilsētas estrāde.
Daugavpils cietoksnis
SIA “Daugavpils ūdens” (Jaunā Forštate)
Jaunbūves bibliotēka
Lego robottehnika
Piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns”
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības

Kā arī ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem un iestādēm, kuri labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.15 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.00 – izklaides, rokdarbi, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.15 – 13.00 – pusdienas
13.15 – 15.00 – nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas 15.15 – 15.40 – launags
15.55 – 17.00 – interešu pulciņi

Informācija par nometnes vadītāju
Vlada Jasinska
28351027 vladajasinska@gmail.com