izdrūkāt

“Darot gūstu”

Nometnes norises vieta: Daugavpils Saskaņas pamatskola

Norises laiks: 01.07.2019. - 19.07.2019.

Nometnes norises adrese: Saules 7, Daugavpils.

Сena: 76 EUR

Nometnes tematika: Mācību priekšmeti

Bērnu vecums: 7 - 10

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 50

Nometnes mērķis:
Sekmēt bērnu daudzpusīgu attīstību caur konkrētām aktivitātēm un pasākumiem. Nometnes laikā visas dienas tiks sadalītas noteiktos mācību priekšmetos, kuri tiks atklāti atraktīvā veidā, pieaicinot konkrētās jomas speciālistus. Nometnes misija ir caur praktiskām aktivitātēm iepazīstināt bērnus ar plašu jomu spektru, sekmējot viņu daudzpusīgu attīstību.

Nometnes uzdevumi:

Attīstīt bērnu spējas darboties kolektīvā, saglabājot un pilnveidojot savu individualitāti;
Organizēt dažādas radošas un izglītojošas darbnīcas;
Nodrošināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radīt labvēlīgu vidi, kurā bērni uzņemsies atbildību par sevi un savu rīcību, nodrošināt bērniem aktīvu, saturīgu un interesantu atpūtu.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Nometnes apmeklējuma vietas:

Aglonas maizes muzejs
Čortoka ezers
Kristus karaļa kalns
Apskates vietas Daugavpilī
Daugavpils kinoteātris „Silverscreen”

Dienas kārtība:

8.00 – 8.15 – Bērnu uzņemšana
8.15 – 8.45 – Brokastis
8.45 – 9.30 – Nometnes rīta aplis
9.30 – 10.30 – Mēs varam paši!
10.30 – 12.00 – Mini koncerts
12.00 – 12.30 – LEDLAUŽI
12.30 – 13.00 – Gatavošanās pusdienām
13.00 – 14.00 – Pusdienas
14.00 – 14.30 – Brīvais laiks
14.30 – 15.30 – Darba grupu prezentāciju demonstrējums
15.30 – 16.00 – Gatavošanās launagam
16.00 – 16.30 – Launags
16.30 – 17.00 – Nometnes noslēguma aplis

Informācija par nometnes vadītāju
Viktors Andruškevičs
26409262 viktors.andruskevics@inbox.lv