izdrūkāt

"Dārgumu krātuve"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 12.vidusskola

Norises laiks: 03.06.2019. - 28.06.2019.

Nometnes norises adrese: Kauņas 8, Daugavpils

Сena: 90 EUR

Nometnes tematika: Vasaras ceļojums

Bērnu vecums: 7 - 10

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Nodrošināt nometnes dalībniekiem saturīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu, rosinot interesi izzināt savu zemi un tās dabas skaistumu.

Nometnes uzdevumi:

•Organizēt nometnes dalībniekiem saturīgu un aizraujošu brīvā laika pavadīšanu.
• Rosināt skolēnos izzināt savu zemi, ceļojot neklātienē un klātienē, atklājot dabas skaistumu un senās lietas.
• Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot bērnus dažādās sporta aktivitātēs.
•Nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai, piedaloties pasākumos un aktivitātēs.
•Radīt labvēlīgu vidi, veidojot savstarpējās saskarsmes un komandas darba iemaņas un prasmes.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Pētīsim un izzināsim savu zemi, tās dabas skaistumu, senās lietas.
Ceļosim un meklēsim.
Spēlēsim dažādas atjautības, kustību un galda spēles.
Domāsim, minēsim mīklas par lietām, kas mums ir visapkārt.
Zīmēsim un veidosim izstādes.
Atklāsim savus talantus radošajās darbnīcās.
Piedalīsimies interesantās sporta aktivitātēs.
Spēlēsim komandu spēles.
Lasīsim, stāstīsim interesantus stāstus.
Dosimies pastaigās un ekskursijās.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Zinātkāres centrs „ZINOO Daugavpils”
Daugavpils kinoteātris „Silverscreen”
Piedzīvojumu parks „Daugavpils Tarzāns"
Latgales Centrālā bibliotēka
Latgales zoodārzs
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Bērnu rotaļu laukums
Ekskursija ārpus pilsētas

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.15 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.00 – izklaides, radošās darbnīcas, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.15 – 13.00 – pusdienas
13.15 – 15.00 – radošās darbnīcas, ekskursijas
15.15 – 15.40 – launags
15.55 – 17.00 – Dienas noslēgums. Rotaļas un spēles.

Informācija par nometnes vadītāju
Sandra Paule
27045235 sandrapaule@inbox.lv