izdrūkāt

Dārgumu krātuve-1

Nometnes norises vieta: Daugavpils 12.vidusskola

Norises laiks: 04.06.2018 - 29.06.2018.

Nometnes norises adrese: Kauņas 8, Daugavpils

Сena: 91 EUR

Nometnes tematika: Noslēpumu un dārgumu pasaulē.

Bērnu vecums: 7 - 10

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Rosināt bērnos interesi par pētniecisko darbību dabas, pilsētas un citu vēsturisko lietu izzināšanā, pilnveidojot sevi par radošām un aktīvām personībām.

Nometnes uzdevumi:

• Paplašināt bērnu redzesloku par Latvijas, savas pilsētas vēsturi un senajām lietām.
•Iemācīt saskatīt savas dzimtenes skaistumu, rūpēties par dabu un dzīvajām būtnēm, ar mīlestību izturēties pret savu apkārtni.
•Izzināt sevi, savas emocijas un veselīgas dzīves pamatprincipus, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
•Organizēt nometnes dalībniekiem pilnvērtīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
•Nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai, piedaloties pasākumos un aktivitātēs.
• Radīt labvēlīgu vidi, veidojot savstarpējās saskarsmes un komandas darba iemaņas un prasmes.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Pētīsim un izzināsim Latviju, tās dabas skaistumu, senās mājas un lietas.
Atklāsim un meklēsim noslēpumus un dārgumus.
Spēlēsim dažādas intelektuālās, atjautības, kustību un galda spēles.
Minēsim mīklas par Latviju, savu pilsētu un augiem , lietām ,kas mums ir visapkārt.
Zīmēsim un veidosim izstādi Latvijai-100.
Atklāsim savus talantus radošajās darbnīcās.
Piedalīsimies interesantās sporta aktivitātēs, pārvarēsim šķēršļu joslu.
Spēlēsim komandu spēles.
Inscenēsim situācijas un meklēsim atrisinājumus.
Lasīsim interesantus piedzīvojumu stāstus.
Dejosim , dziedāsim dziesmas un iesim rotaļas.
Dosimies pastaigās un ekskursijās.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils zinātkāres centrs „Zino”( vai Lego robotehnika)
Daugavpils pilsētas kinoteātris „Silver Screen”
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
Daugavpils cietoksnis
Jaunbūves bibliotēka
Latgales zoodārzs
Glābšanas dienests (ugunsdzēsēji)
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības

Kā arī ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem un iestādēm, kuri labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.15 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.00 – izklaides, rokdarbi, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.15 – 13.00 – pusdienas
13.15 – 15.00 – nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas 15.15 – 15.40 – launags
15.55 – 17.00 – Rotaļas un spēles.

Informācija par nometnes vadītāju
Sandra Paule
27045235 sandrapaule@inbox.lv