izdrūkāt

„Dabas draugi”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 3. vidusskola

Norises laiks: 03.06.2019. - 28.06.2019.

Nometnes norises adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils

Сena: 90 EUR

Nometnes tematika: Apkārt daba un vidū pētnieks! Nometne par dabas izpēti.

Bērnu vecums: 7 - 14

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 – 17.00

Cilvēku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Palīdzēt bērniem attīstīt iztēli un fantāziju, iemācīt redzēt apkārtnē skaistumu, kā arī palīdzēt labāk izprast norises dabā caur saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām kopā ar vienaudžiem.

Nometnes uzdevumi:

• rosināt interesi par dabu;
• paplašināt zināšanas par dabu un tās parādībām;
• veidot praktiskās darbības spējas dabas izzināšanā;
• veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu;
• popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
• attīstīt ētisko normu izpratni cilvēka un dabas attiecībās;
• veicināt bērnu sadarbību, piedaloties kopīgajos pasākumos;
• attīstīt fiziskās un garīgās īpašības;
• radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām;
• dot iespēju bērniem apliecināt un attīstīt savus talantus.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Dalībnieki iepazīsies ar apkārtējo dabu, ieskatīsies un ieklausīsies dabas skaistumā un klusumā (plenēri, kolekciju veidošana, pētnieciski darbi, laboratorijas darbi, u.c.)
Tiks veicināta saudzīga attieksme pret dabu, sniegts pirmais priekšstats par vides pētījumiem.
Dalībnieki iepazīsies ar dažādiem sporta veidiem un veselīgu dzīvesveidu (pārgājieni, sporta spēles, Olimpiskā diena, atpūta pie ūdens, u.c.).
Lietderīgi, radoši un interesanti pavadīs brīvo laiku, pilnveidojoties gan garīgi, gan fiziski (tikšanās, bibliotēku un kino apmeklējumi, vizināšanas ar zirgiem, ekskursijas, Pilsētas svētku pasākumi, u.c.).
Līdztekus izglītošanas darbam, bērni tiks aktīvi un vispusīgi nodarbināti, tiks attīstītas viņu radošās spējas, pilnveidotas prasmes darboties kolektīvā, grupā, kā arī individuāli (rotaļas, lomu spēles, talantu šovi, izstādes, nodarbības pēc interesēm u.c.).

Nometnes apmeklējuma vietas:

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs
Dzīvnieku patversme
Daugavpils pilsētas kinoteātris „Silverscreen”
Daugavpils pilsētas parki
Daugavpils cietoksnis
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Latgales Centrālā bibliotēka
Daugavpils Māla mākslas centrs
Latgales zoodārzs
Zinātkāres centrs "ZINOO Daugavpils"
Vizināšanās ar zirgiem
Daugavpils bērnu bibliotēka ”Zīlīte”
Stropu ezera apkārtne
Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Piedzīvojumu parks „Daugavpils Tarzāns”
Ekskursija ārpus pilsētas

Dienas kārtība:

8.00 – Pulcēšanās
9.00 – Iesildīšanās
9.30 – Brokastis
10.00 – Nodarbību laiks (ekskursijas, tikšanās, ekspedīcijas, sporta aktivitātes u.c. )
13.00 – Pusdienas
13.30 – 15.30 – Pastaigas, radošās darbnīcas, plenēri, u.c.
15.30 – Launags
16.00 – Nodarbības pēc interesēm. Dienas noslēgums.

Informācija par nometnes vadītāju
Natālija Petrova
26431387 nat.p@inbox.lv