izdrūkāt

„Draugu lokā”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 3.vidusskola

Norises laiks: 14.06.2021. - 08.07.2021.(strādās 19.06., nestrādās 23.06.,24.06.,25.06.)

Nometnes norises adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils

Сena: 92 EUR

Nometnes tematika: Iepriekšēja sagatavotība nav nepieciešama. Tematika: 6-7 gadīgo bērnu iepazīšana ar skolas dzīvi caur dažādām aktivitātēm jauno draugu lokā, kas ir aktuāls, jo adaptācijas nodarbības skolās nenotika.

Bērnu vecums: 6 - 7

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 – 17.00

Cilvēku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Veicināt bērnu personības izaugsmi caur radošām nodarbībām, veselīgu un aktīvu atpūtu.

Nometnes uzdevumi:

•adoptēt 6-7 gadīgus bērnus skolai;
•radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām;
•sekmēt bērnu tikumisku, ētisku un estētisku audzināšanu;
•dot iespēju bērniem apliecināt un attīstīt savus talantus;
•popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
•veicināt bērnu sadarbību, piedaloties kopīgajos pasākumos;
•attīstīt fiziskās un garīgās īpašības;
•paplašināt redzesloku;
•organizēt darbu grupās, nodrošinot pozitīvu atmosfēru un radot sadarbošanās nepieciešamību dalībnieku starpā;
•radīt priekšstatu par atsevišķām sporta spēlēm;
•dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, ekskursijās, sporta sacensībās.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Dalībnieki tiks sadalīti grupās pa 10.
Ēdināšana: brokastis, pusdienas un launags.
Dalībnieki iepazīsies ar skolas ēku, noteikumiem, tradīcijām, stundu norisi; dažādiem sporta veidiem, veselīgu dzīvesveidu; lietderīgi, radoši un interesanti pavadīs brīvo laiku, pilnveidojoties gan garīgi, gan fiziski. Līdztekus izglītošanas darbam bērni tiks aktīvi un vispusīgi nodarbināti, tiks attīstītas viņu radošās spējas, pilnveidotas prasmes darboties kolektīvā, grupā, kā arī individuāli. Tiks piedāvātas radošās darbnīcas, pastaigas un dažādas ekskursijas.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs
Daugavpils pilsētas parki
Daugavpils cietoksnis
IK “Skedija”
Marka Rotko mākslas centrs
Latgales Centrālā bibliotēka
Daugavpils Māla mākslas centrs
Latgales zoodārzs
Biedrība "Zirgu sporta cienītāja bērnu klubs"
Biedrība „LATGALES AIRĒŠANAS UN TŪRISMA CENTRS”
Daugavpils bērnu bibliotēka ”Zīlīte”
Stropu ezera apkārtne
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”
2 ekskursijas ārpus pilsētas-
29.06., 30.06., 01.07.pa 20 bērniem - SIA „Skrīveru saldumi”
Kā arī ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem un iestādēm, kuri labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 Pulcēšanās
9.00 – 9.20 Iesildīšanās
9.30 - 10.00 Brokastis
10.00 – 13.00 Nodarbību laiks (ekskursijas, projekti, tikšanās, kolokviji, praktiskās darbības, lekcijas, ekspedīcijas u.c. ).
13.00 – 13.30 Pusdienas
13.30 – 16.00 Radošās darbnīcas, plenēri, u.c.
16.00 – 16.30 Launags
16.30 - 17.00 Dienas izvērtējums

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Informācija par nometnes vadītāju
Natālija Petrova
26431387 nat.p@inbox.lv