izdrūkāt

"Atlētiskā vasara 2"

Nometnes norises vieta: Daugavpils Vienības pamatskola

Norises laiks: 02.08.2021. - 27.08.2021

Nometnes norises adrese: Ģimnāzijas 32, Daugavpils, LV-5401

Сena: 103 EUR

Nometnes tematika: Fiziskā un garīgā veselība

Bērnu vecums: 9-14

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Radīt dalībniekiem labvēlīgus apstākļus veselības nostiprināšanai un organizēt atpūtu vasaras brīvlaikā attīstot radošo un intelektuālo personības potenciālu. Draugu atrašana, disciplīnas uzlabošana un veidošana, citu cilvēku cieņa un pašcieņa. Sportisko potenciālu atrašana un attīstība ar iespēju tālāk profesionāli nodarboties vieglatlētikas sfērā. Radošas aktivitātes un nodarbības uz mazas motorikas attīstīšanu un personības veidošanu.

Nometnes uzdevumi:

Radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām. Attīstīt fiziskās un garīgās īpašības. Organizēt darbu grupās, nodrošinot pozitīvu atmosfēru un radot sadarbošanās nepieciešamību dalīb-nieku starpā. Dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, gru-pās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās. Veicināt veselīgu dzīvesveidu

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Nometnes programmā ieplānotas vairākas klasisko spēka un atlētisko sporta veidu nodarbības un sacensības. Ir ieplānoti tūrisma pārgājieni, ar saliedētības mērķi. Kā arī būs jauki un radošie darbi, eksperimenti, zīmēšana, ekskursijas, talantu šovs, lomu spēles, konkursi.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Latgales inovāciju centrs „Zinoo”;
Piedzīvojumu parks „Daugavpils Tarzāns”;
Vizināšanās ar laivu;
Daugavpils pilsētas estrāde;
Latgales Zoodārzs;
Loka šaušanas apgūšana;
Daugavpils Cietoksnis;
Stropu ezers;
2 ekskursijas ārpus pilsētas-
26.08., Dabas liegums "Stompaku purvi", Stompaki, Susāju pagasts, Viļakas novads.

Dienas kārtība:

08:00-8:15 ierašanas.
08:20-8:50 rīta rosme.
09:00-9:30 brokastis.
09:40- 12:00 treniņš/ aktivitātes.
12:00 - 13:00 pusdienas, atpūta.
13:00 – 15:00 aktivitātes, pārgājieni, sacensības, apmācībās, eksperimenti utt.
15:15 – 16:00 launags, brīvais laiks.
16:05-17:00 brīvas nodarbošanās pēc izvēlēs, pastaigāšanas, aktivitātes vai spēlēs pēc izvēlēs.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Informācija par nometnes vadītāju
Veronika Okmane
26762752 nika1011@inbox.lv