izdrūkāt

"Mēs esam Saules pilsētā"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 16.vidusskola

Norises laiks: 01.07.2019. - 19.07.2019.

Nometnes norises adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils

Сena: 76 EUR

Nometnes tematika: • Bērnu atpūtas un vasaras organizēšana; • vispārējas bērnu fiziskās sagatavotības pilnveidošana; • kultūras un izglītības līmeņa paaugstināšana.

Bērnu vecums: 7 - 12

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 50

Nometnes mērķis:
Nometnes galvenais mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, sociālo prasmju veidošanos sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību, kura ir spējīga sadarboties ar pārējiem savu mērķu sasniegšanai. Apakšmērķi ir: - veicināt radošas, atvērtas, patriotiski un pozitīvi noskaņotas, komunikablas, fiziski attīstītas personības izaugsmi; - veicināt intelektuālas personības veidošanos, attīstīt bērnu spējas sadarboties, saglabājot un attīstot daudzpusīgi savu personību, kā arī veicināt radošas, atvērtas un komunikablas personības; - attīstīt prasmi darboties grupā, radot pārliecību par savām spējām; - novērtēt katra bērna individuālās spējas un integrēt viņus kopējās nodarbībās; - radīt bērniem interesi par sportu, iepazīstoties ar dažādajiem sporta veidiem; - veidot veselīgu un dzīvespriecīgu jaunatni; - veicināt bērnos morālās un garīgās vērtības; - sniegt zināšanas par veselīgu uzturu; - paaugstināt bērnu vispārējo fiziskās sagatavotības, kā arī kultūras un izglītības līmeni.

Nometnes uzdevumi:

• radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām;
• attīstīt fiziskās un garīgās īpašības;
• nodrošināt pozitīvu atmosfēru un radīt sadarbošanās nepieciešamību starp dalībniekiem;
• dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās;
• ievērot veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Sporta dienas – nometnes laikā bērni iepazīsies un nodarbosies ar:
- sporta spēlēm (volejbols, basketbols, tautas bumba, futbols, novus,dambretes);
- dažādām stafetēm.
Dziedāšana un dejošana, aktieru meistarības spēles, intelektuālās un atjautības spēles.
Radošās dienas – radošas darbnīcas (zīmējumi, kolāža, darbs ar dabas materiāliem, darbs ar audumiem un papīru, bērni
minēs mīklas par dabu, zīmējot veidos rokdarbus, izmantojot dabas materiālus).
Pārgājiena dienas – audzinātāja ar bērniem rīkos pikniku, izspēlēs etīdes, apmeklēs muzejus vai izstādes.
Veselības dienas – rīkos viktorīnu atbilstoši tematikas nosaukumam, skatīsies multfilmu par veselību, runās par ēdienu un uzturu, spēlēs spēli, kur ir jāiejūtas ārsta lomā.
Drošības dienas – iepazīšanās ar drošības noteikumiem, jautras spēles un izrādes, konkursi.
Karnevāla diena – dalībnieki sagatavo paša darītas maskas un demonstrē tās.
Nometnes atklāšanā un beigās rīkosim koncertu, kurā tiks aicināti visi nometnes dalībnieki.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils zinātkāres centrs „Zilie Brīnumi”
Daugavpils kinoteātris „Silverscreen”
Glābšanas dienests un vizināšanas ar laivām
Daugavpils cietoksnis , Marka Rotko mākslas centrs
SIA “Daugavpils ūdens” (Jaunforštadte)
Latgales Centrālā bibliotēka
Daugavpils Māla mākslas centrs
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības
Ekskursija ārpus pilsētas – 18.07
Daugavpils pilsētas televīzija "Dautkom”
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Vizināšanas ar zirgiem (Mežciems)
Pārgājieni (uz Šūņu un Stropu ezeriem)
Tikšanās ar interesantiem mūsu pilsētas cilvēkiem
Sadarbība ar citām vasaras nometnēm
Ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem un iestādēm, kuras labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Dienas kārtība:

08.00 – 09.00 – pulcēšanās/tikšanās
09.00 – 09.30 – rīta rosme
09.30 – 10.00 – brokastis
10.00 – 12.30 – nometnes pasākumi, vaļasprieki,
ekskursijas, pārgājieni, spēles
12.30 – 13.00 – pusdienas
13.00 – 15.15 – nodarbības pēc interesēm, radošas darbnīcas, ekskursijas
15.15 – 15.50 – launags
15.50 – 17.00 – vaļasprieki, spēles svaiga gaisā, dienas rezultāti, apbalvošana

Informācija par nometnes vadītāju
Ludmila Voicehovska
28800445 pixta2@inbox.lv