izdrūkāt

"Mēs esam Saules pilsētā"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 16.vidusskola

Norises laiks: 12.07.2021. - 30.07.2021.

Nometnes norises adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: “Soli pa solim līdz profesijai”. Nometnē bērni veiks izpētes un radošus darbu, kas saistīts ar karjeras un dažādu profesiju pasauli, rīkojot īpašas tematiskās dienas.

Bērnu vecums: 8- 12

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 50

Nometnes mērķis:
•Bērnu atpūtas un vasaras organizēšana; •Iepazīsimies ar dažādām profesijām; •Vispārējas bērnu fiziskās sagatavotības pilnveidošana; •Kultūras un izglītības līmeņa paaugstināšana.

Nometnes uzdevumi:

•Spēlēsim dažādas sporta spēlēs, kas sekmēs fizisko pilnvei-došanos;
•Mācīsim kā ieverot veselīgu dzīvesveidu;
•Pavadīsim brīvo laiku lietderīgi, radoši un interesanti;
•Strādāsim radošās darbnīcās (tiks novadītas meistarklases dažādās profesijās);
•Attīstīsim iztēli un radošas spējas;
•Pilnveidosim saskarsmes prasmes.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Tematiskās dienas- Jūrnieku diena, Mākslinieku diena, Vēsturnieku diena, Moderno profesiju diena u.c. dienas.
Iepazīsies ar dažādām profesijām mūsu pilsētā, tiks novadītas meistarklases dažādās profesijās, radošas nodarbības (sveces izgatavošana, animācijas veidošana, pasakas sacerēšana, auduma apgleznošana), dosimies tematiskās ekskursijās,
Rīkosim trīs lielus pasākumus:
“Profesijas svētki”, “Teātra festivāls”, “ Modes svētki”.
Nometnes programmā paredzētas 2 ekskursijas ārpus pilsētas.
Nometnes laikā bērni iepazīsies un nodarbosies ar:
-sporta spēlēm (volejbols, basketbols, tautas bumbu, futbolu, novusu, dambretes),
-dažādām stafetēm.
Dziedāšana un dejošana, aktieru meistarības spēlēs, intelektuālās un atjautības spēles.
Radošas darbnīcas (zīmējumi, kolāža, darbs ar dabas materiāliem, darbs ar audumiem un papīru, bērni minēs mīklas par dabu, zīmējot veidos rokdarbus, izmantojot dabas materiālus.
Pārgājiena dienas- audzinātāja ar bērniem rīkos pikniku; izspēlēs etīdes, muzeja vai izstādes apmeklēšanas.
Veselības dienas- rīkos viktorīnu, atbilstoši tematikas nosaukumam; skatīsies multfilmu par veselību, runās par ēdienu uzturu, spēlēs spēli, kur ir jāiejūtas ārsta lomā (profesijas).
Drošības dienas- iepazīšanās ar drošības noteikumiem ( profesijas).
Nometnes svinēšanas - koncerti ,, Ko Tu proti?" un ,,Mēs esam talantīgi’’.
Nometnes beigās rīkosim noslēgšanas koncertu, kurā tiks aicināti visi nometnes dalībnieki.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils cietoksnis,
Marka Rotko mākslas centrs
Latgales Centrālā bibliotēka
Daugavpils Māla mākslas centrs
2 Ekskursija ārpus pilsētas –
23.07.2021.-Daugavpils-Pļavas muzejs Kaldabruņā ,Kaldabruņā skola, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.– Bebrene-Daugavpils.
30.07.2021.-Daugavpils- Muzejs Andrupenes lauku sēta -Aglonas baznīca- Krāslavas novads Eksotisko putnu mini ZOO "Viesturi"-Daugavpils
Vizināšanas ar zirgiem (Mežciems)
Pārgājiens un ,,Daugavpils Tarzāns” ( Stropu ezeri)
Ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem un iestādēm, kuri labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Dienas kārtība:

08.00-09.00 - pulcēšanās/tikšanās
09.00-09.30- rīta rosme
09.30-10.00 - brokastis
10.00- 12.30 - nometnes pasākumi, vaļasprieki,
ekskursijas, pārgājieni, spēles
12.30-13.00- pusdienas
13.00-15.15- nodarbības pēc interesēm, radošas darbnīcas, ekskursijas
15.15- 15.50- launags
15.50-17.00- vaļasprieki, spēles svaiga gaisā, dienas rezultāti, apbalvošana.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Informācija par nometnes vadītāju
Ludmila Voicehovska
28800445; 29658498 pixta2@inbox.lv