izdrūkāt

"Mēs esam Saules pilsētā"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 16.vidusskola

Norises laiks: 02.07.2018. - 20.07.2018.

Nometnes norises adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils

Сena: 73 EUR

Nometnes tematika:

Bērnu vecums: 7 - 12

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 50

Nometnes mērķis:
• Bērnu atpūtas un vasaras organizēšana; • vispārējas bērnu fiziskās sagatavotības pilnveidošana; • kultūras un izglītības līmeņa paaugstināšana.

Nometnes uzdevumi:

• radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām;
• attīstīt fiziskās un garīgās īpašības;
• nodrošināt pozitīvu atmosfēru un radīt sadarbošanās nepieciešamību starp dalībniekiem;
• dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās;
• ievērot veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Drošības dienas- iepazīšanās ar drošības noteikumiem.

Sporta dienas- nometnes laikā bērni iepazīsies un nodarbosies ar:
- sporta spēlēm (volejbolu, basketbolu, tautas bumbu, futbolu, novusu, dambretem),
- dažādām stafetēm.
Konkursu dienas - dziedāšanas un dejošanas konkursi, aktieru meistarības spēlēs, intelektuālās un atjautības konkursi , frizieru konkurss, maskas šovs.
Radošas dienas - radošas darbnīcas (zīmējumi, kolāža, darbs ar dabas materiāliem, darbs ar audumiem un papīru, bērni
minēs mīklas par dabu, veidos rokdarbus , izmantojot dabas materiālus.
Pārgājiena dienas- audzinātāja ar bērniem rīkos pikniku; izspēlēs etīdes, apmeklēs muzeju vai izstādes.
Veselības dienas- rīkos viktorīnu, atbilstoši tematikas nosaukumam; skatīsies multfilmu par veselību, runās par ēdienu uzturu, spēlēs spēli, kur ir jāiejūtas ārsta lomā.
Nometnes svinēšanas - koncerti ,, Ko tu proti? ,, un ,,Mēs esam talantīgi’’.
Humora dienas- jautras spēles un izrādes, konkursi.
Nometnes beigās rīkosim noslēgšanas koncertu, kurā tiks aicināti visi nometnes dalībnieki.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils zinātkāres centrs „Zilie Brīnumi”.
Daugavpils pilsētas kinoteātris „Silver Screen”.
Glābšanas dienests un vizināšanas ar laivām .
Daugavpils cietoksnis , Marka Rotko mākslas centrs.
SIA “Daugavpils ūdens” (Jaunforštadte).
Latgales Centrālā bibliotēka.
Daugavpils Māla mākslas centrs.
Zoodārza apmeklēšana .
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības.
Ekskursija ārpus pilsētas - 18.07.
Daugavpils pilsētas TV stūdija ,, Dautkom”.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Vizināšanas ar zirgiem (Mežciems)
Pārgājieni (uz Šuņu un Stropu ezeriem)
Tikšanas ar interesantiem mūsu pilsētas cilvēkiem
Sadarbība ar citām vasaras nometnēm.
Ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem un iestādēm, kuri labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Dienas kārtība:

08.00-09.00- bērnu pieņemšana
09.00-09.20 – brokastis
9.20- 12.00 - nometnes pasākumi, vaļasprieki, spēles svaigā gaisā, ekskursijas, pārgājieni
12.30-13.00- pusdienas
13.00-15.00- interešu nodarbības, ekskursijas
15.00-15.30- launags
15.30-17.00- spēles svaigā gaisā , dienas rezultāti, apbalvošana

Informācija par nometnes vadītāju
Ludmila Voicehovska
28800445 pixta2@inbox.lv