izdrūkāt

"Strautiņš"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 16.vidusskola

Norises laiks: 03.06.2019. - 28.06.2019.

Nometnes norises adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils

Сena: 90 EUR

Nometnes tematika: Es un mēs un viss ap mums

Bērnu vecums: 7 - 11

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 50

Nometnes mērķis:
Veicināt bērna uztveri ar krāsu palīdzību un dabas skaistumu, ļaut radoši attīstīties un darboties, kā arī ar dabas palīdzību spēt uztvert dabas īpatnības bērna apkārtnē un emocionālajā stāvoklī.

Nometnes uzdevumi:

Nometnes ietvaros bērniem iemācīt kā dabas skaistums un ekoloģija ietekmē viņu ikdienas dzīvi, iemācīt rūpēties par dabu un iemācīt ar mīlestību izturēties pret visu, kas sastopams tuvākajā apkārtnē un dabā.
Iemācīt nepieciešamās zināšanas par dabas augiem, dzīvām radībām un ekoloģiju.
Paplašināt bērnu zināšanas par pļavām un pakalniem Latvijā, Latvijas mežiem un ūdens tilpnēm novados (ezeriem, upēm, to pietekām u.t.t.).
Attīstīt radošo domāšanu, apzināties sevi kā vērtību cilvēkam atvēlētajā dzīves posmā.
Ar spēles palīdzību veidot draudzīgu vidi katras dienas ietvaros.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Nometnes ietvaros bērni minēs mīklas par dabu, rīkos intelektuālas spēles par dzīvām radībām,veidos rokdarbus saistītus ar dabu, izmantojot dabas materiālus.

Rīkos viktorīnu, atbilstoši skatītajām īsfilmām par dabas ainavām, diskutēs par dabas īpatnībām Latvijā, salīdzinās Latvijas dabu ar citu valstu dabu, veidos savas dabas ainavas.

Bērni rīkos zīmējumu izstādi ”Skaists bij manis novadiņis” (zīmējot sava novada skaistākās vietas bērna acīm), rīkos sporta stafetes, tiks organizētas izklaides spēles.

Bērni lasīs latviešu tautas pasakas, veidos savas filmas ar dabas skatiem, spēlēs spēles, kurās iedomāsies sevi kā vienu no dzīvajām radībām šai zemē.

Dziedās dziesmas, stāstīs anekdotes un savus interesantos piedzīvojumus no dzīves.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Zinātkāres centrs „ZINOO Daugavpils”
Daugavpils kinoteātris „Silverscreen”
Bērni dosies pastaigā un izpētīs Daugavpils pilsētas parkus, apmeklēs Daugavpils pilsētas estrādi.
Piedzīvojumu parks ”Daugavpils Tarzāns”
Grafiti “TempART”
Latgales Centrālā bibliotēka
Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Latgales zoodārzs
Mākslas un novadpētniecības muzejs
Daugavpils Māla mākslas centrs
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības
Ekskursija ārpus pilsētas – 21.06.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
8.50 – 9.10 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.30 – izklaides, rokdarbi, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.45 – 13.30 – pusdienas
13.50 – 15.00 – nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas 15.15 – 15.45 – launags
16.00 – 17.00 – interešu pulciņi

Informācija par nometnes vadītāju
Alīna Šumilo
26499020 alinasumilo@inbox.lv