izdrūkāt

"Strautiņš"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 16.vidusskola

Norises laiks: 14.06.2021. - 08.07.2021.(strādās 19.06., nestrādās 23.06.,24.06.,25.06.)

Nometnes norises adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils

Сena: 92 EUR

Nometnes tematika: “Esmu dabas pētnieks”

Bērnu vecums: 7 - 10

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Sekmēt bērnu uztveri caur literatūru, izjust dabas skaistumu, tās nozīmi cilvēka dzīvē, paust savu viedokli par dabas nozīmi, tās globālo sasilšanu, gatavību pieņemt lēmumus un īstenot kopā ar nometnes dalībniekiem.

Nometnes uzdevumi:

• Apgūt sociālo lomu un organizatoriskās prasmes; redzēt skaisto un ar mīlestību izturēties pret savu apkārtni.
• Paplašināt bērnu redzesloku par dabas ainavām, to dažādību, ievērot drošības noteikumus saskarē ar dzīvām radībām, mācoties palīdzēt sev un apkārtējai videi.
• Attīstīt bērnu radošo domāšanu, apzināties veselības un veselīga dzīvesveida vērtību.
• Draudzīga vide draudzīgā lokā.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Nometnes dienu ietvaros bērni stāstīs par saviem vērojumiem dabā; rīkos aktivitātes par augu daudzveidību; to nozīmi cilvēka dzīvē, spēlēs intelektuālās spēles, atjautības spēles, veidos kolāžas (zīmējumi un dabas materiāls).
Bērni minēs mīklas par augiem, dzīvām radībām, sacerēs savas mīklas un uzdos atminēt saviem biedriem, skatīsies multfilmas, apspriedīs savu un citu guvumu no iegūtās informācijas.
Bērni zīmēs zīmējumus un veidos izstādi “Daudzveidīgā daba”, stāstīs par savu veikumu, rīkos stafetes, tiks organizētas sporta un izklaides aktivitātes.
Bērni lasīs pasakas, veidos savas multfilmas, veidos savu kinotēku, spēlēs spēles, kurās atveidos dzīvi dabā.
Bērni izvēlas savu ainavu, veido prāta vētru, brīvprātīgi piedalās lomu spēlēs ar audzinātāju, dzied dziesmas, skaita tautasdziesmas, min mīklas.
Spēlē spēles, atveidos dzirdētās skaņas dabā. Stāstīs par saviem piedzīvojumiem laukos, pie jūras, upmalā, ezera krastā…

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils Latgales zoodārzs;
Biedrība "Zirgu sporta cienītāja bērnu klubs"
Daugavpils Māla mākslas centrs;
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;
Biedrība „Latgales sporta suņu biedrība”
Daugavpils 16.vidusskolas dzīvās dabas stūrītis;
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības;
2 ekskursija ārpus pilsētas- 18.06. Krāslava - Indra, 29.06., Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts.
Kā arī ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem un iestādēm, kuri labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 pulcēšanās/ tikšanās
8.50 – 9.10 rīta rosme
9.30 – 10.00 brokastis
10.15 – 12.30 izklaides, zīmēšana, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās, ārpus tām
12.45 – 13.30 pusdienas
13.50 – 15.00 nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas
15.15 – 15.45 launags
16.00 – 17.00 interešu pulciņi

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Informācija par nometnes vadītāju
Alīna Šumilo
26499020 alinasumilo@inbox.lv