izdrūkāt

"Vasaras prieki "

Nometnes norises vieta: 18.Novembra 197V, Daugavpils

Norises laiks: 5.07.2021. - 30.07.2021.

Nometnes norises adrese: 18.Novembra 197V, Daugavpils, Latvija LV-5417

Сena: 103 EUR

Nometnes tematika: Radoša vasara

Bērnu vecums: 7 - 10

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Nodrošināt nometnes dalībniekiem saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sekmēt bērnu vispusīgu attīstību.

Nometnes uzdevumi:

- Audzināt saudzējošu un atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.
- Rosināt bērnos interesi par par radošām aktivitātēm.
- Lietderīgi pavadīt laiku, attīstot savus talantus un saskarsmes spējas;
- Popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
- Nometnē draudzīgas atmosfēras radīšana.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Nometnes dalībniekiem būs iespēja piedalīties radošajās nodarbībās, ikdienas spēlēs, rotaļās un fiziskajās aktivitātēs, grupas veidošanas aktivitātēs un doties izzinošā ekskursijā un pārgājienā.
- Atklāsim un meklēsim noslēpumus un dārgumus;
- Spēlēsim dažādas intelektuālās, atjautības, kustību un galda spēles;
- Lasīsim interesantus piedzīvojumu stāstus;
- Spēlēsim komandu spēles;
- Inscinēsim situācijas un meklēsim atrisinājumus;
- Atklāsim savus talantus radošajās darbnīcās;
- Piedalīsimies interesantās sporta aktivitātēs;
- Pētīsim, zīmēsim, veidosim, dejosim , dziedāsim dziesmas un iesim rotaļās;
- Dosimies pastaigās un ekskursijās.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Latgales Zoodārzs, Latgales Airēšanas un Tūrisma centrs, Inovāciju centrs, Biedrība „Jautrie bērni”, Piedzīvojumu parks “Daugavpils Tazāns”,
Ekskursija ārpus pilsētas- 22.07. - Jēkabpils

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.15 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.00 – aktivitātes (izklaides, rokdarbi, ekskursijas)
12.15 – 13.00 – pusdienas
13.15 – 15.00 – aktivitātes (radošās darbnīcas, dažādu iestāžu apmeklēšana)
15.15 – 15.40 – launags
15.55 – 17.00 – interešu pulciņi, spēles svaigā gaisā, dienas noslēgums.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Informācija par nometnes vadītāju
Tatjana Krūmiņa
29787639 kruminatatjana@inbox.lv