izdrūkāt

"Atlētiskā vasara"

Nometnes norises vieta: Sporta bāze "DZINTARIŅŠ"

Norises laiks: 16.07.2021. - 29.07.2021.

Nometnes norises adrese: Krimuldas iela 41, Daugavpils

Сena: 147 EUR

Nometnes tematika: Fiziskā un garīgā veselība

Bērnu vecums: 9 - 14

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: diennakts

Cilvēku skaits: 20

Nometnes mērķis:
Radīt dalībniekiem labvēlīgus apstākļus veselības nostiprināšanai un organizēt atpūtu vasaras brīvlaikā attīstot radošo un intelektuālo personības potenciālu. Draugu atrašana, disciplīnas uzlabošana un veidošana, citu cilvēku cieņa un pašcieņa. Sportisko potenciālu atrašana un attīstība ar iespēju tālāk profesionāli nodarboties vieglatlētikas sfērā. Radošas aktivitātes un nodarbības uz mazas motorikas attīstīšanu un personības veidošanu.

Nometnes uzdevumi:

Radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām. Attīstīt fiziskās un garīgās īpašības. Organizēt darbu grupās, nodrošinot pozitīvu atmosfēru un radot sadarbošanās nepieciešamību dalībnieku starpā. Dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās. Veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Nometnes programmā ieplānotas vairākas klasisko spēka un atlē-tisko sporta veidu nodarbības un sacensības. Ir ieplānoti tūrisma pārgājieni, ar saliedētības mērķi. Kā arī būs jauki un radošie darbi, eksperimenti, zīmēšana, ekskursijas, talantu šovs, lomu spēles, konkursi.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Latgales inovāciju centrs „Zinoo”;
Piedzīvojumu parks „Daugavpils Tarzāns”;
Vizināšanās ar laivu;
Daugavpils pilsētas estrāde;
Latgales Zoodārzs;
Loka šaušanas apgūšana;
Daugavpils Cietoksnis;
Stropu ezers;
2 eksursijas ārpus pilsētas-
21.07.- Cenas tīreļa purva laipa
28.07.- Dabas taka dabas liegumā Lielie Kangari

Dienas kārtība:

8:30-8:50 - bērni mostas.
8:50-09:30 – 1 treniņš.
9:30-10:00 – higiēnas procedūras.
10:00 – 11:00 - brokastis/atpūta + telefons.
11:00 – 13:00 – 2 treniņš/aktivitātes/ekskursija.
13:00 – 15:00 pusdienas/atpūta/ miegs/ higiēnas procedūras + telefons.
15:00-16.00 – spēles nodarbības/ zīmēšana/lomu spēles/ lasīšana utt.
16.00 -16:30 - launags
16.40-18.30 - 3 treniņš/aktivitātes/ekskursija.
18.30-19.00 – atpūta/ duša.
19.00 – 20:00 - vakariņas/ brīvais laiks + telefons
20.00-21.30 filma/ spēles/ nodarbošanās pēc izvēles.
21:30 – 22:00 – gatavošanas miegam, higiēnas procedūras.
22.00-23.00 sarunas ar draugiem. Grāmatas lasīšana
23.00 – 8:30 naktsmiers.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Informācija par nometnes vadītāju
Veronika Okmane
26762752 nika1011@inbox.lv