izdrūkāt

"Raibā vasara - 1"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 10. vidusskola

Norises laiks: 04.06.2018. - 29.06.2018.

Nometnes norises adrese: Tautas iela 11, Daugavpils

Сena: 91 EUR

Nometnes tematika: „Spēlēsim Latviju!”

Bērnu vecums: 6 - 12

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana. Nodrošināt nometnes dalībniekiem saturīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā un pilnveidot zināšanas par Latviju un Daugavpili.

Nometnes uzdevumi:

• pilnveidot zināšanas par Latvijas vēsturi un attīstību;
• iepazīties ar pilsētas vēsturiskajiem pieminekļiem, mākslu, tradīcijām, dabu, atpūtas iespējām;
• radīt nometnes dalībniekiem draudzīgu, drošu, radošo un iekļaujošo vidi;
• attīstīt spējas darboties komandā, saglabājot un pilnveidojot savu individualitāti
• pilnveidot savstarpējo iecietību, toleranci un izpalīdzību;
• praktizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

- Mākslas dienās bērni iepazīsies ar Latgales mākslas meistariem un viņu darbiem, zīmēs dažādās tehnikās (zīmuļi, flomāsteri, ūdenskrāsas, akvareļkrāsas, ogle), veidos un konstruēs no dažādiem materiāliem (plastilīns, māls, papīrs, kartons,), apmeklēs meistardarbnīcas Daugavpils Mākslas iestādēs (Daugavpils Rotko centrs, Daugavpils Māla centrs);
- Sporta aktivitāšu dienās bērni spēlēs dažādas komandu sporta spēles, piedalīsies jautrajos startos un komandu stafetēs. Sporta aktivitātes notiks katru dienu gan sporta laukumā, gan sporta zālē. Notiks Daugavpils Šaha kluba un Šautuves apmeklējumi, kā arī sporta aktivitātes Stropu pludmalē.
- Skatuves mākslas dienās bērni iepazīsies ar tautas tradīcijām, veidos grupu uzstāšanos un organizēs flešmobu, mācīsies dziedāt un iestudēs uzvedumus.
- Tūrisma dienās bērni iepazīsies ar Latgales dabas objektiem un resursiem, kā arī ar atpūtas iespējām, apmeklējot pilsētas tūrisma objektus;
- Gudrības dienās bērni lasīs teikas un leģendas par Latvijas pilīm un muižām, minēs mīklas un krustvārdu mīklas, kā arī paši veidos mīklu spēles, piedalīsies viktorīnās, spēlē “Kas? Kur? Kad?” un kvest-spēlē “ Rīgas iela” un “Dinaburgas cietokšņa noslēpumi”.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Daugavpils cietoksnis
Vienības nams
Latgales Centrālā bibliotēka
Latviešu māja
Pilsētas Dome
Jaunbūves bērnu bibliotēka
Daugavpils Māla mākslas centrs
Daugavpils Rotko centrs
Daugavpils zinātkāres centrs „Zinoo Daugavpils” (Lego robottehnika)
Daugavpils pilsētas kinoteātris „Silver Screen”
Latgales Zoodārzs
Stropu mežs un Stropu estrāde
Piedzīvojumu parks "Daugavpils Tarzāns"
Ātras palīdzības dienesta stacija
Daugavpils Glābšanas un ugunsdzēsības dienests
Skrošu rūpnīca
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības
Ekskursija ārpus pilsētas – Jēkabpils „Sēļu sēta”

Kā arī ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem un iestādēm, kuri labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – Pulcēšanās/ tikšanās. Pastaiga. Rotaļas un spēles
9.00 – 9.30 – Rīta rosme. Rīta aplis
9.30 – 10.00 – Brokastis
10.00 – 12.30 – Ekskursijas. Radošās darbnīcas. Pastaiga.
Sporta aktivitātes
12.30 – 13.00 – Pusdienas
13.00 – 15.30 – Radošās darbnīcas. Izklaides, konkursi,
viktorīnas. Pastaiga. Sporta aktivitātes 15.30 – 16.00 – Launags
16.00 – 17.00 – Nodarbības pēc interesēm. Sporta aktivitātes,
rotaļas un spēles.
Dienas noslēgums, izvērtējums

Informācija par nometnes vadītāju
Ināra Timofejeva
29634171 inaratimofejeva@inbox.lv