izdrūkāt

"Atklāj jaunu horizontu"

Nometnes norises vieta: 18.Novembra 197V, Daugavpils

Norises laiks: 14.06.2021. - 03.07.2021. (strādās 19.06., tehnisku iemeslu dēļ nestrādās 23.06.,24.06.,25.06.,03.07.)

Nometnes norises adrese: 18.Novembra 197V, Daugavpils

Сena: 92 EUR

Nometnes tematika: Atklāj sevī jauno un iegūt jaunas prasmes un jaunas zināšanas par sevi un apkārtni.

Bērnu vecums: 7 - 11

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Atklāj sevī radošumu! Atrast sevī īstos vārdus, līnijas, kompozīciju un iegūt drosmi radoši darboties. Iegūt jaunas zināšanas par apkārtni, papildāt un paplašināt zināšanas par drošību mūsdienu pasaulē.

Nometnes uzdevumi:

- Apmeklēt dažādus mākslas un vēsturiskās pilsētas objektus;
- Organizēt zīmējumu, dzejoļu, deju konkursus;
- Radīt apstākļus jaunu iemaņu iegūšanai;
- Dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās;
- Veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Nometne sadalīta tematiskās dienās - teātris, mūzika, māksla, dejas diena, sociālā diena, joki, pārgājiens u.c. Nometnes galvenais uzsvars būs uz dažādām aktivitātēm. Mūsu mērķis ir radīt radošu atmosfēru, kurā nometnes dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas idejas un īstenot arī tās.
Nometnes gaitā bērni apmeklēs dažādas pašvaldības iestādes, apmeklēs kinoteātri, ''Daugavpils Tarzāns'' piedzīvojumu parku, Stropu ezeru u.c. Nodarbību laikā būs daudz un dažādas sacensības starp nometnes grupām.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Kvesta istaba;
Atpūtas parks "Stropi";
Piedzīvojumu parks "Daugavpils Tarzāns";
Daugavpils cietoksnis;
Biedrība „Tu esi vērtīgs”;
Daugavpils Māla mākslas centrs;
Latgales Zoodārzs;
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes struktūrvienība BJC „Jaunība”
2 ekskursija ārpus pilsētas: Preiļi- 09.06., Jēkabpils- 16.06.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
9.00 – 9.25 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.30 – 12.00 – izklaides, rokdarbi, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.30 – 13.15 – pusdienas
13.30 – 15.15 – radošās darbnīcas, ekskursijas
15.30 – 15.50 – launags
16.00 – 17.00 – interešu pulciņi

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Informācija par nometnes vadītāju
Natalja Bogdanova
26675757 natalja.bogdanova78@gmail.com